Велорали „Средна гора“ 2009 на 10-11 октомври

След като бе публикувана във Форума на МТБ-БГ, пренасяме Наредбата за поредното издание на това интересно състезание край Стара Загора и тук. Датите са 10-11 октомври, а отзивите от предишните години са повече от добри, така че си струва да обмислите участие в проявата.

Наредба

ТД „Сърнена гора“ и велоклуб „Зарата“

Ви канят на двудневно състезание по планинско колоездене дисциплина вело-рали „Средна Гора – 2009“

1. Време и място:
Състезанието ще се проведе на 10-11.10.2009 г. в околностите на град Стара Загора.
•    Старт – парк „Аязмото“ (бариерата посока тенис кортовете – миналогодишният старт).
•    Финал – парк „Загорка“.

2. Програма:
•    Събота 10.10.2009 г.
o    08:45-10:15 часа – записване на състезателите и получаване състезателните номера.
o    10:30 часа – старт първи ден.
•    Неделя 11.10.2009 г.
o    10:00 часа – старт втори ден, хижа „Морулей“
o    14:30-15:00 часа – награждаване на победителите от двата дена, парк „Загорка“

3. Възрастови групи:
•    Юноши 16-18 г.
•    Мъже 19-40 г.
•    Ветерани 40+ г.
•    Жени

4. Изисквания към състезателите:
Всеки участник е длъжен:
•    Да участва с изправен велосипед, да ползва каска и ръкавици по време на състезанието.
•    Да представи медицинско свидетелство, издадено не по-рано от 3 дни преди състезанието.
•    Да представи застраховка „Злополука“, валидна за периода на състезанието.
•    Участниците под 16 г. представят и писмено съгласие за участие от родител или настойник.

6. Класиране и награди:
Класирането е индивидуално по възрастови групи от двата дена от 1 до 3 място. Победителите в отделните групи ще получат медали и предметни награди. Състезателят, преминал най-бързо трасето от двата дена, получава и купа „Средна гора“ 2009.

7. Такса участие и разходи:
Стартовата такса е в размер на 20 лева. В нея са включени нощувка на 10.10.2009 г., вечеря и разходите за придвижване личния багаж на състезателите от старта до х. Морулей и обратно до финала. Всички останали разходи са за сметка на клубовете или самите състезатели.

8. Информация:
Трасе с дължина 1 ви ден – 43 км, леко до средно пресечено, 2ри ден – 25 км средно до силно пресечено. Kара се по черни пътища, асфалт < 4 км.


Знаем колко са досадни подробностите по регистрацията в деня на старта за това за Ваше улснение прилагам и декларация, която да попълните предварително. Не се притеснявайте, бланки ще има и на старта.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От ……………………………………………………………………………………

ЕГН ………………….
Адрес:

…………………………………………………………………………………….

Желая да взема участие в двудневно състезание по планинско колоездене, дисциплина вело-рали, „Средна Гора – 2009“, провеждащо се на 10 и 11 октомври 2009 година в околностите на гр. Стара Загора.
Декларирам следното:
1.    На 10 октомври 2009 г. имам навършени 18 години.
2.    Ако на 10 октомврии 2009 г. нямам навършени 18 години, прилагам писмено съгласие за участие от родител/настойник.
3.    Осъзнавам, че участието ми в състезанието носи потенциална опасност за здравето и живота ми. Основните рискове могат да бъдат причинени от, но не само, терена, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното ми физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик и други независещи от организаторите условия. С настоящото декларирам, че съм запознат/а с рисковете, които поемам с участието си в състезанието.
4.    Декларирам, че съм физически здрав/а и действията ми не са противопоказни на лекарско предписание.
5.    Сагласен/на съм настоящата декларация за освобождаване от отговорност да бъде използвана от организаторите на състезанието и декларирам, че нося отговорност за действията си по време на протичането му.
6.    Наясно съм, че организаторите и другите участници не носят никаква отговорност в случай на претърпени от мен материални щети, кражба на имущество, физически травми, инвалидност или смърт, както и за всички други възможни злополуки по време на състезанието. Съгласен/на съм споменатите в този параграф физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица вследствие на моите действия по време на състезанието.
7.    С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване и травма.
8.    Наясно съм, че настоящата декларация за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.

10.10.2009 г.
Стара Загора     Подпис: …………………….

Оставете отговор

XHTML: Можете да използвате следните маркери: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>