ХС състезание в Нови Искър – Наредба

На 3 октомври край град Нови Искър ще се проведе състезание по планинско колоездене в дисциплината крос-кънтри. По-долу ще намерите подробностите за тази проява.

Н А Р Е Д Б А

за  провеждане на състезание по планинско колоездене дисциплина КРОС–КЪНТРИ

за КУПАТА на  кмета на район Нови Искър

инж. Валентин Котов

І. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Състезанието се провежда под патронажа на кмета на район „Нови Искър“ и в чест на  35 г. град Нови Искър.
Основна цел на състезанието е развиването и популяризирането на колоезденето в район „Нови Искър“.

ІІ.ОРГАНИЗАТОРИ:
Район „Нови Искър” на СО; СКК ” ЗЕБРИ – Нови Искър „

ІІІ. ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Състезанието ще се проведе на 03.10.09г./събота/.
Стартът е в 10:00 часа от площада на кв. Гниляне, гр. Нови Искър.

ІV. РЪКОВОДСТВО НА ТУРНИРА
Председател: И. Богданов – зам.-кмет на р-н „Нови Искър“
Зам. председател: В. Иванов – гл. специалист МДС
Секретар: М. Сотирова – н-к сектор ОКВС

V.УЧАСТНИЦИ И ПРАВИЛА В СЪСТЕЗАНИЕТО
1. За участие в състезанието се допускат юноши младша възраст и жени, юноши старша възраст и мъже. Имат право на участие и чуждестранни състезатели.
2. Състезанието е отворено и за шосейните състезатели
3. Състав на отбора – отборът се състои от 5 състезатели
4. За участие в състезанието всеки отбор подава заявка не по-късно от 3 дни преди датата на неговото провеждане.
5. Ред на стартиране – стартовите номера на състезателите ще бъдат раздадени на техническата конференция
6. Изисквания към състезателите:
а/ състезанието се провежда съгласно правилника на UCI за планинско колоездене
б/ всеки състезател е длъжен :
– да носи каска и ръкавици
– да участва с технически изправен планински велосипед
– да представи актуално удостоверение за извършен предсъстезателен медицински преглед
– да представи застраховка
7. Трасе
– дължината на трасето е 2200 м.; денивелация – 32 м.

VІ.ПРОГРАМА

02.10.09 г. /петък/
16:00 ч – обхождане на трасето
17:00 ч – техническа  конференция  –  Ритуална зала, р-н „Нови Искър“

03.10.09 г. /събота/
9:00 ч – тренировка по трасето
10:00 ч – официално откриване
10:30 ч – юноши младша +жени /3 обиколки/
11:00 ч – юноши старша + мъже /5 обиколки/
12:00 ч – награждаване

VІІ. КЛАСИРАНЕ
– класирането е индивидуално по време
– награждават се първите трима състезатели от двете стартиращи групи

VІІІ.НАГРАЖДАВАНЕ
– 12:00 ч, центъра на кв. Курило
– победителят получава преходната КУПА на кмета на  район „Нови Искър“
– общ награден фонд 900 лв.

юноши младша възраст и жени:
І място -150 лв. и статуетка; ІІ място – 100 лв.; ІІІ място – 50 лв.

юноши старша възраст и мъже:
І място -300 лв. и статуетка; ІІ място – 200 лв.; ІІІ място – 100 лв.

VІІІ.ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
– разходите са за сметка на участниците

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ
01.10.2009 г.

За контакти:
тел.0884047792 секретар СКК”Зебри” – В.Иванов
факс 9917623 – район „Нови Искър“
e-mai: [email protected]

Оставете отговор

XHTML: Можете да използвате следните маркери: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>