АПВБ приета за член на COLIBI

Сигурен съм, че заглавието ви звучи кодирано! Всъщност зад него се крие една положителна новина, както ще разберете от публикуваното по-долу прес-изявление.

На 24 октомври 2006, вторник, в Брюксел, Асоциацията на производителите на велосипеди в България (АПВБ), с председател Драгомир Кузов, беше приета за пълноправен член на Европейската асоциация на производителите на велосипеди COLIBI.

АПВБ е браншова, неправителствена организация на всичките 6 български производители на велосипеди („Балкан Вело” – Ловеч, „Крос” – Монтана, „Лидер-96” – Пловдив, „Макском” – Пловдив, „Робифир Байк” – Благоевград и „Веломания” – София), осигуряваща заетост на близо 1000 души и износ повече от 24 милиона щ.долара през 2005 г., като съществената част от продажбите е за ЕС.

COLIBI обединява и представлява интересите на асоциациите на водещите производители на велосипеди в ЕС от Италия, Германия, Франция, Холандия, Австрия, Англия, Чехия, Унгария и други.

Членството е резултат на последователни действия и активен диалог на българските производители, започнали с представяне на българския потенциал пред COLIBI през май т.г., продължили с фирмени срещи с партньори от ЕС, пълноценно българско участие през септември 2006 на изложбата IFMA в Кьолн. АПВБ получи съществена информация за тарифните и нетарифни мерки в тази област от Министерството на икономиката и енергетиката и Агенция Митници. Всичко това съдейства за пълноценната интеграция в ЕС на този бранш.

 

Коментари във форума