Отвъд Северната дъга – Допълнения

Няколко години след публикуването на „Отвъд Северната дъга”, вследствие на стопанската дейност настъпиха редица промени по пътищата. Някои бяха облагородени, с което стойността им от гледна точка на планинските колоездачи спадна моногократно. Появиха се нови, все още неописани. Хубавото е, че се оформиха и няколко пътечки, описването на които е целта на тези Допълнения. Те са в ниската част на планината и могат идеално да послужат като завършек на карания от билото към с.Подгумер или с.Войняговци, като ни спестят черните пътища. Също така може да бъдат направени като самостоятелно каране, особено в началото на сезона (за сезонните карачи). Второто допълнение става и за съвсем начинаещи, докато при първото те биха срещнали затруднения на доста места нагоре и надолу.

Някои големи и хубави маршрути се „раждат” и биват описани с едно единствено каране. Оформянето като маршрут на „Допълненията” ми отне няколко месеца и поредица от разузнавателни карания с разчистване. В крайна сметка цялостното им описване и засичане протече като част от едно чудесно следобедно каране по около 10 км пътеки, завършило по Локорските скали под лунната  светлина. Западна Софийска планина все още има свои тайни.


Войняговци – допълнение 1

Пътеката по Средния рид

Първата част от пътеката за спускане започва от пътя между билото и с.Войняговци, в края на „поляната с червените скалички”. Представлява тясна, почти незабележима на места горска пътека през смесена гора. Може да има известни трудности с избора на трасе, поради многото нападали клони под шумата. Когато след големия завой на пътеката почти стигнете дерето, карайте встрани от него и няма да имате проблем с ориентацията.

Втората част тръгва от пътя по Средния рид. На места доста напомня участъци от Локорската пътечка. След „Водопада” (Бента) тръгнете право нагоре. Лявата пътечка бързо се губи и ще трябва да избутате почти цялото разстояние до вилната зона. Ако тръгнете към с.Подгумер по каменистата пътека с маркировка към Манастира, тя ще ви изведе в двора на частно стопанство. Няма проблем да минете през него.


Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . Кликнете върху нея, за да я отворите в по-голям размер.

Изходна точка – с. Войняговци

Дължина – 8.5 км

Денивелация- 305 м

Продължителност – час и половина

Храна – Не е необходима

Вода – 1 л

Терен – асфалт, черен път нагоре, пътека (R1, R2 , Т1, T2), надолу пътеки (Т1, Т2, Т3); пътища – 5.25 км; пътеки – 3.25 км.

Ниво на техническа трудност – леко до средно на отделни пасажи

Физическо натоварване – ниско, КФН=4

GPS следи във формати gdb (за Garmin) и gpx (универсален): route086_1.zip
Връзка към следата в GPSies

Изтеглете zip файла и го разархивирайте. След това използвайте файла, който е подходящ за вашия уред.

Система за техническа и физическа трудност на пътеки, пътища и маршрути в МТБ-БГ.

Описание

Тръгване от центъра на Войняговци по улицата нагоре. (R1)

0.450 км – отбиваме вдясно нагоре по маркираната алея. (Т2)

0.930 км – отново излизаме на пътя (R1, R2) и го следваме до:

3.350 км – отбиваме вляво по косо и влизаща назад в гората пътека. (Т3)

След 300 метра (3.650 км) пътеката завива обратно вдясно.

След 200 метра (3.850 км) достигаме почти до ръба на дола.

Движим се надолу встрани от ръба на дола и след 300 метра достигаме до рекичката.

Още 100 метра и достигаме завоя на пътя (4.250 км).

Плавно качваме след пресичане на реката по „десния” път. (R2)

4.700 км – напускаме пътя по очертана пътека вляво. (Т3)

През горички и полянки след 900 м достигаме до дерето и излизаме на маркирана пътека (5.600 км). Следва изкачване по пътечка и скоростно спускане (Т2).

5.950 км – излизаме на пътя до изкуствения водопад и бента над с.Подгумер.

Пресичаме реката и по най–стръмната очертана пътечка избутваме през просеката.

Достигаме караем път (R2), който ни извежда до „официалния” път за Средния рид (6.600 км).

Спускаме се 250 метра по пътя между редица вили и, следвайки маркировката по дърветата, се отклоняваме вляво по слабо очертана пътека (6.850 км)(Т3). Тя върви по ръба на гората, завива рязко в ляво и спуска в дола между Подгумерската и Войняговската вилни зони (7.150 км). По пътечката покрай „водопада” има чешмичка с хубава вода. С избутване и каране след още 100 метра излизаме на края на вилната зона на Войняговци. От тук първо по черен път, а после и по асфалт, достигаме главния асфалтов път към билото (7.870 км).

Пресичаме пътя и по черен път под стълбовете за високо напрежение достигаме началото на пътеката към Войнежка река (8.150 км)(R2). Бързо спускаме 200 метра до реката (Т3) и по слабо очертан път се качваме на отсрещния склон (8.500 км).

Оттук или по пътя надолу и надясно през моста към центъра на Войняговци, или се качваме рязко в ляво по посока Кръста.


Войняговци –допълнение 2

„Кръста”

Истинската функция на това допълнение е да се ползва спускането по пътеката през гората като добавка към маршрута Локорско –Войняговци, но може да бъде използван също така като добавка към Пътеката по Средния рид (вж. горе, Допълнение 1) или други маршрути в района. Пътеката е лека и приятна, няма технически трудности и ще достави удоволствие дори да я карате в обратна посока.

Изходна точка

Ако я ползвате като добавка към Локорско–Войняговци, към нея се отклонявате след точка 05-1 и преди 06-1, когато подминете стълбовете за високо напрежение.

Ако я ползвате като добавка към Пътеката по Средния рид (вж. горе, Допълнение 1), след края на маршрута се изкачвате до „Кръста” – 0.700 км.


Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . Кликнете върху нея, за да я отворите в по-голям размер.

Дължина – 5.2 км

Денивелация – 140 м

Продължителност – до час

Храна/Вода- Храна не е необходима; вода няма.

Терен – асфалт и черен път нагоре (R1, R2), надолу пътека (Т2); пътища – 3.65 км, пътеки – 1,55 км

Ниво на техническа трудност – ниско

Физическо натоварване  – ниско, КФН=3

GPS следи във формати gdb (за Garmin) и gpx (универсален): route086_2.zip
Връзка към следата в GPSies

Изтеглете zip файла и го разархивирайте. След това използвайте файла, който е подходящ за вашия уред.

Система за техническа и физическа трудност на пътеки, пътища и маршрути в МТБ-БГ.

Описание:

Тръгваме от центъра на Войняговци по улица „Спортист” в посока с. Локорско.

Пресичаме реката и продължаваме вляво. (R1, R2)

0.900 км – Стигаме до „Кръста”. Продължаваме по пътя нагоре.

1.550 км след „Кръста” или 2.700 км от центъра на Войняговци, малко преди да стигнем стълбовете за високо напрежение, завиваме вляво към вилна зона Манчов валог. Оттук, поради връзката с други маршрути, ще нулирам показателите, т.е. започваме броенето на километрите отново от 0.00 км (R2)

0.180 км – Пътя завива рязко вляво и се спуска между вилите.

0.250 км – При последната вила пътеката започва леко вдясно. (Т2)

0.900 км – Пътче се отклонява вляво, ние сме напред и вдясно по пътеката.

1.800 км – Излизаме от гората на 200 метра от „Кръста”.

2.500 км (5.200 км от началото) – достигаме центъра на Войняговци.


Снимки от карането по описаните пътеки: