Велинград – Пейова поляна – х.Кладова – вр.Арапчал – Локвата – Велинград

От Велинград тръгвате през кв.Каменица на север по асфалтовия път, който води до ГС „Начовото“. Използвате този път до местността Пейова поляна, където се отделя пряка пътека до х.Кладова. Препоръчително е до тази точка да се качите с автотранспорт, защото се преодолява денивелация от около 800м., което не е особенно леко. Ако все пак решите да изпълните целия маршрут с колело, то разстоянието от около 12км до Пейова поляна, се преодолява за около 1,5 – 2часа. В долната си част пътят се изкачва с много серпентини по източните и североизточните склонове на Елин връх и се откриват добри гледки към Чепинската долина и заобикалящите я ридове. След около 5км. е местността Ачовица, където е стрелбището на местното ловно стопанство (така че бъдете внимателни!). Оттук пътят се движи на северозапад до м.Копанка, където завива на запад, движейки се по северния склон на Елин връх. В този участък има няколко чешми със студена вода за пиене. След нови 3км достигате до м.Пейова поляна, където вляво (запад) се отделя горски път. От това място до х.Кладова има 2 варианта:

1.Веднага след като напуснете асфалтовия път и тръгнете по горския, завийте надясно (северозапад), откъдето след няколко минути излизате на обширни поляни в местността Скриеница. След поляните пътят се насочва на запад-югозапад, а по-късно почти на юг и сред хубава иглолистна гора достига до х.Кладова. Този вариант е по-лек, но и по-продължителен.
2.При варианта, който избрахме ние, поемате наляво, след като напуснете асфалтовия път. Следва кратко изкачване по северозападните склонове на две безименни възвишения, след което пътеката се спуска до Кладовските поляни, на най-горната от които е разположена х.Кладова (1650м.н.в.). Разстоянието от Пейова поляна до х.Кладова е около 2км и се изминава за по-малко от 30мин. Пътеката е маркирана.

След хижата маршрутът ни продължава отначало на запад, а след това на югозапад , по доста стръмна пътека, която за около 20мин. ви отвежда до закътана поляна, наречена Витата борика. Представлява малка седловина между 3 връхчета, най-високият от които се издига на югозапад – вр.Арапчал или Черновец (1834м.н.в.) – най-висок в рида Алабак. За съжаление върхът е обрасъл и от него няма добра видимост.

От Витата борика може да продължите по два начина:
1.На югозапад по маркираната и стръмна пътека за около 15-20 мин. изкачвате вр.Арапчал, откъдето само за около 5мин се спускате до малка седловина, свързваща Арапчал със следващия връх от тази редица. Тук има изкачване, което налага колелото да бъде носено на места!
2.Ако предпочитате да си спестите изкачването, от Витата борика продължете по горски път, който отначало на северозапад, а след това в югозападна посока траверсира Арапчал и достига до седловинната поляна, където се събира с пътеката от вариант №1.

Оттук до м.Локвата (20мин.) води добре маркирана пътека, която отначало се движи по хоризонтала, а след това се спуска стръмно надолу в ЮЗ посока. Тук трябва да внимавате на едно място, където пътеката се разделя – тръгнете по лявата пътека. На няколко места в този участък има питейна вода.

От м.Локвата до Велинград – вж. маршрута „Велинград – Юндола -Локвата – Велинград“.


Разстояния и време:
Велинград – Пейова поляна – 12км; 1,5 – 2ч
Пейова поляна – х.Кладова – 2км; 30мин
Х.Кладова – Витата борика – 1км; 20мин
Витата борика – вр.Арапчал – 0,5км; 20мин
Вр.Арапчал – м.Локвата – 2км; 25мин
М.Локвата – Велинград – 9км; 40мин

Най-висока точка от маршрута: вр.Арапчал – 1834м.н.в.
Обща денивелация: 1064м.
Дължина: 28км.

GPS:

1.
42 02′ 41″ 80
23 59′ 11″ 30
2.
42 03′ 19″ 00
23 58′ 56″ 60
3.
42 03′ 32″ 00
23 59′ 14″ 90
4.
42 03′ 51″ 60
23 59′ 03″ 30
5.
42 03′ 42″ 00
23 58′ 40″ 90
6.
42 03′ 58″ 40
23 58′ 33″ 70
7.
42 04′ 16″ 80
23 58′ 26″ 40
8.
42 04′ 26″ 50
23 58′ 07″ 00
9.
42 04′ 26″ 70
23 57′ 42″ 80
10.
42 04′ 18″ 80
23 57′ 18″ 30
11.

42 04′ 56″ 00
23 57′ 01″ 70
12.
Пейова поляна
42 05′ 16″ 20
23 56′ 52″ 80
13.
42 05′ 04″ 10
23 56′ 42″ 70
14.
42 04′ 49″ 30
23 56′ 14″ 20
15.
х.Кладова
42 04′ 32″ 90
23 55′ 31″ 90
16.
Витата борика
42 04′ 18″ 70
23 54′ 56″ 20
17.
Арапчал
42 04′ 06″ 50
23 54′ 45″ 30
18.

42 03′ 56″ 30
23 54′ 24″ 80
19.

42 03′ 56″ 40
23 54′ 01″ 40
20.
Локвата
42 03′ 25″ 50
23 53′ 54″ 10
21.
42 03′ 15″ 90
23 53′ 59″ 50
22.
42 03′ 01″ 20
23 54′ 31″ 30
23.
42 03′ 03″ 80
23 54′ 52″ 20
24.
42 02′ 57″ 10
23 55′ 16″ 10
25.
42 03′ 03″ 20
23 55′ 52″ 20
26.
42 03′ 01″ 50
23 56′ 11″ 50
27.
42 02′ 41″ 80
23 56′ 43″ 90
28.
42 02′ 32″ 70
23 57′ 12″ 20
29.

42 02′ 30″ 70
23 57′ 47″ 80
30
Гергевана
42 02′ 13″ 50
23 58′ 52″ 20

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>