Гара Аврамово – Куртово (хижа Хр. Смирненски)

През есента на 2016 година по идея на Станимир Бакшев (представител на “Веломрежа”) и със съдействието на сдружение “Байкария” и УОГС “Георги Аврамов” – Юндола бе реализирана екпериментална маркировка на маршрут за планинско колоездене в южните части на Рила планина и по-конкретно от гара “Аврамово” до местността Куртово (хижа “Христо Смирненски”). Наричаме маркировката експериментална, защото за първи път в България се използва именно такъв тип обозначаване на маршрут. Този начин на маркиране и заимстван изцяло от швейцарската методика за обозначаване на маршрути за планинско колоездене, описана по-подробно тук: http://www.veloland.ch/en/traffic-regulations-and-signalization.html.

Най-общо казано, маркировката се състои от метални колове и указателни табелки, които се монтират на ключовите кръстовища и отбивки по пътя. Табелите са с формата на стрелка, указваща посоката на движение или правоъгълни с изрисувана в тях стрелка, която също указва посоката. Табелките са издържани в червено / бяло и освен указателна стрелка, съдържат допълнителна информация, включително име на маршрута, номер на маршрута (в Швейцария е разработена номенклатура, която класифицира маршрутите на база обхват/регион), стилизиран велосипедист. Освен указателните табелки, в началната и крайна точка на маршрута (в случая маршрутът може да се ползва в двете посоки и съответно така е маркиран) са монтирани две информационни табла, които съдържат името на маршрута, общо описание, опростена картосхема, номер на маршрута, лога на административните единици, към които принадлежи (области, общини), лога на организациите, които са участвали или отговарят за създаването и поддържането на маршрута.

В случая с настоящия маршрут (14.1 км) бяха монтирани 18 броя метални поцинковани кола с Ф48 мм и височина 300 см и 38 броя метални табелки, изработени от поцинкована ламарина, върху която е каширано фолиото с графично съдържание. За маркирането на маршрута бяха необходими три преминавания (три дни) – първо за уточняване на местата, на които е необходимо да бъдат поставени указателните стълбове, втори за монтирането на самите стълбове (дупка с дълбочина около 50 – 60 см и циментова шапка) и трети за монтиране на самите табелки. Най-вероятно втори и трети етап могат да бъдат обединение в едно действие, за да се намалят разходите за транспорт, човешки ресурс и необходимо време.

Описание на маршрута

Маршрутът започва от гара “Аврамово” – най-високо разположената ЖП гара на Балканите. От гарата поемате по шосето Якоруда – Велинград в посока към село Пашово. Пътят постепенно се изкачва и след като подминете бензиностанцията и ресторант “Щастливеца”, достигате до отклонение вляво. Поемате по горски път и започвате да набирате височина в посока на билото, известно като Чисто тепе. След 15 минути излизате на открити поляни и картофени ниви, от които се открива хубава гледка. Наклонът на пътя намалява и движейки се в северозападна посока, за около 20 минути достигате до Т-образен кръстопът – местност Ханчетата. Маршрутът продължава наляво и отново започва да се изкачва в северна посока. За 15-20 минути излизате на поляна, на която пътищата отново се делят. Продължавате по основния път вляво. Изкачването продължава, макар и с по-малък наклон. След около 15 минути достигате отбивка вдясно, по която се отделя маркиран със син цвят маршрут, който води към местностите Челебийца и Старина.

Продължавате направо по основния път и скоро достигате местността Чукалов чучур, където има хубава чешма вляво от пътя. След Чукалов чучур наклонът на пътя намалява и навлизате в обширни поляни.

Продължавайки по маркирания с червен цвят маршрут, преминавате западно от купестия връх Каратепе и излизате в южния край на просторните куртовски поляни. Маркираният маршрут на това място завива надясно (изток), следвайки горския път към шосето Юндола – Белмекен. За 20 минути ще излезете на асфалтовото шосе в местността Кантара. Завивате наляво (север) и за около 15 минути достигате хижата, разположена вляво от шосето.

Реклама

Изтегляне на GPS следа във формат GPX

Изходна точка: жп гара “Аврамово”
Дължина: 14.1 км
Изкачване: 602 м
Продължителност: 1.5 часа при по-бързо темпо; 2.5 часа с по-бавно темпо и почивки
Вода: 0.5 л, по пътя има две чешми.
Храна: добре е да се предвиди, тъй като в хижа “Смирненски” не винаги предлагат храна
Терен:
– асфалт – 4.4 км
– черни пътища – 9.7 км
Маркировка на маршрута: червена

Ако се кара в обратната посока, посоченото изкачване ще бъде спускане.

Маршрутът е подходящ за пешеходен туризъм и планинско колоездене.

Интересни обекти по маршрута: гара “Аврамово”, билото Чисто тепе, местността Чукалов чучур, местността Манашица, местността Куртово, хижа “Христо Смирненски”.

Снимки от маршрута и маркирането:


Натиснете за отваряне в по-голям размер


Натиснете за отваряне в по-голям размер