КОМ-ЕМИНЕ 2020 със семейство Пешеви – ден 7 и 8

Видео-разказът на Валери и Станимира Пешеви за велопрехода им по „Пътя на дружбата“ продължава.

Участъкът от х. „Мандрата“ до х. „Мазалат“ е последният от НП „Централен Балкан“. Големите денивелации и достолепни върхове отстъпват място на преходи предимно в горския пояс и постепенно намаляване на надморската височина.

Приятно гледане!

Реклама