Осогово 1.0

След като в последните месеци публикувахме няколко маршрута в Осоговската планина, проучени и описани в рамките на едно тридневно каране и целящи развиване на велотуризма в този пограничен район, най-логично е да завършим тази поредица с настоящата статия от типа „сборна GPS следа“.


Редовните ни читатели знаят, че в тези обобщаващи статии събираме накуп всички пътеки и пътища, които са ни познати и проверени за каране в даден район или планина. По този начин всеки желаещ може да обхване с един поглед възможностите за каране на съответната територия и да състави маршрути по свой собствен вкус и желание, или пък да пробва предложените и/или описани от нас варианти в самата статия.

В тази връзка благодарим на Sartor за предоставените данни относно DH трасето под хижа „Иглика“, както и за пътеката над парк „Хисарлъка“. Тези две пътеки са много популярни сред спускачите и АМ/ендуро карачите, така че без тях картината в никакъв случай не би била пълна. В сборната GPS следа са включени и отсечки от двата първи маршрута, които описахме в Осогово преди десетина години – те си остават едни от най-хубавите карания там, особено за напреднали колоездачи.

Реклама

Преди да пристъпим към отделните отсечки, добре е да имате малко обща информация за планината като дестинация за планинско колоездене:

– Осогово е погранична планина. Достъпът в района е разрешен, но задължително носете в себе си документ за самоличност. При групи от четири или повече човека трябва да се обадите предварително на Гранична полиция и да ги уведомите за маршрута си и за участниците.

– Основните места за настаняване в Осогово са разположени във високата част на планината, на височина около 1500 м. Това са хижа „Осогово“, хотел „Три буки“ и хотел „Руен“. Има, разбира се, и хотели в Кюстендил, както и къщи за гости (подходящи за по-големи компании) в различни села по-близо или по-далеч от града, но като че ли трите споменати са най-удобни и с най-голям капацитет. Затова много от маршрутите започват от високото и се спускат към по-ниското, така че денивелацията често е „обърната“ – първо има повече спускане, а после идва основното изкачване обратно. Добре е да съобразите това, когато планирате времето си за каране, за да си оставите достатъчно за изкачването.

– Повечето отсечки, по които се кара, са черни пътища. Те са най-разнообразни като терен и наклон – има почти равни и гладки, има такива с умерен наклон, но все пак сравнително лесни, има и някои по-стръмни и изровени; има също така някои по-диви и занемарени. Пътеките по-скоро са рядкост, но над Кюстендил има такива и са доста хубави.

– Вода по маршрутите има на доста места. Като указателни точки са отбелязани някои от по-известните чешми в района, но има поне още толкова, които не сме записали. Това не означава, че може да карате без вода, но все пак не е нужно да се товарите с твърде голямо количество течности, дори и през лятото.

– Из планината има и множество приятни места за почивка – навеси с пейки и маси, заслони (някои от тях са бивши гранични застави) и други подобни. Храна обаче може да намерите най-вече в местата за настаняване, така че за каранията ще трябва да вземете нещо със себе си.

– Осогово е една от най-ветровитите планини, в които съм карал. През лятото това е чудесно, защото дори в горещи дни жегата не се усеща толкова силно. През по-хладните месеци обаче вятърът може да е смразяващ, така че предвидете стабилна екипировка, ако ще карате по откритите части. В горите няма такива проблеми.

– Характерни за Осогово са буковите гори и много от маршрутите предлагат през повечето месеци приятна сянка и завет от вятъра, а през есента планината е невероятно красива, оцветена във всички ярки тонове от жълто до червено плюс зелено при смесените гори.

– Има места в Осогово, които е добре да избягвате по една или друга причина. Едното такова място е старият рудник в долината на р. Бистрица (между вр. Руен и с. Гърляно). Тази зона се охранява и достъпът до нея е забранен. Други места просто са много диви и  може да храсталясате добре, ако се опитате да карате там – такива са например склоновете и долините на юг от вр. Руен. С други думи, ако не сте достатъчно опитни в храсталясването и проучването на диви места, по-добре е да се придържате към описаните отсечки (някои от тях са и с туристическа маркировка).

– Както и в много други планини, през есента, когато е ловният сезон, някои от маршрутите могат да се окажат блокирани/недостъпни. В този период е добре да имате и резервни варианти.


Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . Кликнете върху нея, за да я отворите в по-голям размер.

Система за техническа и физическа трудност на пътеки, пътища и маршрути в МТБ-БГ.


Тази сборна GPS следа е подготвена от MTB-BG.com в рамките на проект „Устойчиво бъдеще за хората и природата в Осогово“. Проектът се изпълнява от Фондация ЕвроНатур, Германия, Българска Фондация Биоразнообразие, България и Македонско екологично дружество МЕС, Македония и е финансиран с подкрепата на Германска федерална фондация за околна среда DBU и Франкфуртско зоологическо дружество FZS. Неговата цел е да осигури опазването на изключителното биологично разнообразие в Осоговската планина и да подпомогне прилагането на добри практики за устойчиво развитие на района в сътрудничество с местните общности. Важно средство за постигането ѝ е природосъобразното използване на ресурсите и биоразнообразието. Подцели  са подпомагане на устойчивото управление на горите в Осогово; подобряване на знанията за едрите хищници в Осогово като мярка, подпомагаща процеса на вземане на решения, свързани с устойчивото развитие на района; анализ и демонстриране на потенциала на Осогово за развитие на природен туризъм. За повече информация: http://bbf.biodiversity.bg/bg/Ustoychivo-bydeshte-za-horata-i-prirodata-v-Osogovo.p1630-y.

Специални благодарности и към Sartor за предоставените GPS следи на DH трасето и пътеката над Хисарлъка!


Описание на отделните отсечки в GPS следата:

Track001_R1
Дължина: 19.0 км
Асфалтов път от центъра на Кюстендил до местността Трите буки. Това е единственият начин да се качите догоре с лек автомобил. Може да се ползва и с велосипед, макар че има и по-приятни варианти.

Track002_R1
Дължина: 15.3 км
Асфалтов път от Кюстендил до махала Двете реки. От нея може да продължите изкачването по черен път до м. Трите буки и това е по-приятен вариант от бъхтенето по асфалта (Track001).

Track003_R1
Дължина: 1.6 км
Тесен асфалтов път, свързващ м. Трите буки и хотел „Руен“.

Track004_R1
Дължина: 255 м
Отбивката до хотел „Три буки“.

Track005_R2
Дължина: 13.0 км
Черен път от м. Три буки до вр. Руен (най-високия в планината). Пътят е доста неравен на места, на други е стръмен, а на трети е полегат и приятен. Изкачването е разнообразно и не много тежко, но може да е доста ветровито, тъй като се кара на открито. По пътя има няколко чешми и заслони. Маркиран е с туристическа маркировка в червен цвят.

Track006_R2
Дължина: 5.2 км
Част от черния път по главното било на планината. Следва граничната бразда с Македония.

Track007_R2
Дължина: 10.5 км
Комбинация от черни пътища, по които може да се слезе от главното било (и границата) към с. Гърляно. Теренът е доста разнообразен, на места е стръмен и изровен, така че не е подходящ за съвсем начинаещи.

Track008_R2
Дължина: 13.2 км
Черен път, който се отклонява от заслон „Превала“ и обикаля вр. Човека и вр. Кюнек, спускайки се към м. Памука. Започва се с изкачване, на места стръмно и изровено; следва дълго и разнообразно спускане; накрая отново има изкачване, което е плавно и приятно.

Track009_R2
Дължина: 8.5 км
Черен път от хотел „Руен“ към м. Предела. Предимно спускане, има и някои равни участъци или леки изкачвания. В по-голямата си част е технически лесен, само отделни участъци са по-стръмни, но дори те не са изровени. Ползва се често.

Track010_R2
Дължина: 6.3 км
Широк автомобилен път с трошено-каменна настилка и минимален наклон. Формално е черен път, но на практика е почти като асфалт, само че малко по-друсащ и доста по-прашен. Свързва м. Предел с махала Двете реки.

Track011_R2
Дължина: 12.0 км
Приятен, сенчест черен път с плавен наклон и чакълеста настилка, който свързва махала Двете реки и м. Трите буки. Препоръчваме го като по-приятен вариант за изкачване от Кюстендил до Трите буки.

Track012_R2_R3
Дължина: 20.3 км
Комбинация от черни пътища по билото от Предела през вр. Белток до с. Слокощица. В по-голямата си част пътищата не са трудни, но по тях се образуват коловози (по-плитки или по-дълбоки) от мотори, ATV-та и камиони, така че с висока скорост крият изненади и изискват повишено внимание и бързи реакции. Има и един участък, където пътят вече не се ползва и е много изровен, с дълбоки коловози.

Track013_R1
Дължина: 8.6 км
Асфалтови пътища от Кюстендил до манастира „Св.Лука“ над с. Граница.

Track014_R2
Дължина: 1.4 км
Черен път от манастира „Св. Лука“ до главния черен път (Track012) по билото между вр. Белток и с. Слокощица.

Track015_R2
Дължина: 1.1 км
Кратък черен път между хотел „Трите буки“ и пътя за хотел „Руен“.

Track016_R3
Дължина: 130 м
Стръмен, кратък черен път над хотел „Руен“.

Track017_R2
Дължина: 4.7 км
Черен път от хотел „Руен“ през част от махала Савойски до Млачка река. Пътят не е труден, само на места е по-стръмен и леко изровен, но е занемарен и обрасъл, защото не се ползва често.

Track018_R2
Дължина: 5.5 км
Широк, камионен черен път, използван често при дърводобив. Наклонът на повечето места е лек или умерен. Настилката е предимно макадам (трошено-каменна).

Track019_R2
Дължина: 1.2 км
Черен път от източната страна на вр. Чуките. Наклонът е променлив, но предимно лек. Настилката е гладка и подходяща за начинаещи.

Track020_R2
Дължина: 890 м
Черен път от района на ски-пистата и базата на ПСС до главния път към вр. Руен.

Track021_R2
Дължина: 1.2 км
Черен път през ски-пистата, който се движи известно време успоредно на асфалта (Track001) и се включва в него.

Track022_R2
Дължина: 2.9 км
Комбинация от много занемарени черни пътища, които все пак се ползват от време на време от ловците. Като техническа трудност са лесни, наклонът също не е голям, но са много обрасли и диви.

Track023_T4-T5-DH
Дължина: 3.4 км
Трасето за спускане от хижа „Иглика“ до с. Богослов. Трасето е подходящо за широк кръг от хора. Не е много трудно или изровено, подходящо е за каране и с АМ/ендуро велосипед, но ако искате да скачате големите скокове, тогава трудността нараства.

Track024_T4
Дължина: 1.8 км
Технична пътека над парк „Хисарлъка“, ще се хареса на всеки любител на АМ/ендуро карането.

Изтегляне на описанието на отсечките и примерните маршрути в отделен файл.


Примерни маршрути:

Кратки полудневни маршрути
(дължина до 20 км, продължителност до 4 часа с по-бавно темпо и почивки)

Осогово за начинаещи

Дължина: 7.4 км
Денивелация: 170 м
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2)
Ниво на физическо натоварване: ниско, КФН=3

Кратко и приятно каране за начинаещи и семейства, както и за хора, които разполагат само с един час за велоразходка сред природата. Подробно описание можете да видите тук: http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/5560-route-2017-osogovo-beginners.

Трите буки – чешмата на Дончо Христов

Дължина: 13.2 км
Денивелация: 280 м
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2)
Ниво на физическо натоварване: ниско, КФН=3.5

Този маршрут може да се направи като удължен вариант на предходния, само че с отклонение до чешмата на Дончо Христов и връщане обратно. Това добавя няколко километра, които са предимно равни, но и едно малко по-сериозно спускане (респективно изкачване на връщане).

Започва се от хотел „Три буки“ и по черен път (Track015) се спускаме към асфалта за хотел „Руен“ (Track003). От хотел „Руен“ продължаваме по приятен черен път в посока м. Предела, заобикалящ вр. Чуките и вр. Черни връх от запад. Първоначално пътят е предимно равен, но в един момент тръгва отчетливо надолу и прави 2-3 серпентини, след които отново следва равен участък и в края му е чешмата на Дончо Христов, около която има приятен кът за почивка. Оттук трябва да се върнем обрано, като може да следваме изцяло черния път от спускането, а може и да заобиколим вр. Чуките от изток по Track019. В крайна сметка излизаме при хотел „Руен“ и оттам по афалтовия път (Track003) към м. Трите буки.

Обиколка на вр. Чуките и Черни връх

Дължина: 9.0 км
Денивелация: 210 м
Ниво на техническа трудност: ниско (R2)
Ниво на физическо натоварване: ниско, КФН=3

Този маршрут, макар да е лесен във физическо и техническо отношение, не е за всеки, защото една съществена част от него следва много занемарени и обрасли черни пътища. Можем да го наречем условно „храсталясване за начинаещи“. Ако решите да го пробвате, задължително ползвайте GPS за навигация и препоръчително си облечете дълъг панталон и блуза с дълъг ръкав.

Началото е при хотел „Руен“, откъдето тръгваме по Track009 в посока м. Предела и по хубав черен път заобикаляме от запад първо вр. Чуките, а след това и Черни връх. При 4.2 км (след като сме подминали втория връх и преди пътят да започне трайно да се спуска) се отклоняваме наляво и започваме да подсичаме Черни връх от изток, карайки по силно обрасъл и занемарен черен път (Track022), който обаче е с приятен наклон и след известно време започва да се спуска. В края на спускането се включваме в друг занемарен горски път и по него започваме да се изкачваме. Той пък ни извежда на един по-ясен и ползван черен път, по който наляво се връщаме до пътя от Track009 (точно между Чрени връх и вр. Чуките) и поемаме нагоре към хотел „Руен“, като за предпочитане е да заобиколим вр. Чуките от запад но Track019 и последните няколкостотин метра на Track011.

Трите буки – махала Савойски, вариант 1

Дължина: 12.4 км
Денивелация: 290 м
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2)
Ниво на физическо натоварване: ниско, КФН=3.5

Още един лек и приятен маршрут, подходящ и за начинаещи, но с уговорката, че има няколко по-стръмни и трудни места при изкачването, на които може да се наложи да бутат. Включва и един леко подивял черен път, но все пак достатъчно ясен за следване.  Подробно описание можете да видите тук: http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/5622-route-2017-trite-buki-savoiski-v1.

Трите буки – махала Савойски, вариант 2

Дължина: 12.2 км
Денивелация: 320 м
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2)
Ниво на физическо натоварване: ниско, КФН=3.5

Ако решите да обърнете посоката на маршрута, описан като вариант 1, се получава същото леко и приятно каране с малка дължина и скромна денивелация, само че далеч по-интересно и за средно напреднали в уменията колоездачи. Това е така, защото в посоката Трите буки – хотел „Руен“ – махала Савойски и надолу черният път е по-разнообразен и интересен, леко пообрасъл, но все пак достатъчно ясен, а след това ви очаква дълго и плавно изкачване с лек до умерен наклон по широк и предимно сенчест камионен път. Подробно описание можете да видите тук: http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/5623-route-2017-trite-buki-savoiski-v2.

Трите буки – Fun парк „Осогово“

Дължина: 5.8 км
Изкачване: 120 м
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2)
Физическо натоварване: ниско, КФН=2.5

Още един миниатюрен маршрут, подходящ за едночасово каране и като цяло подходящ за начинаещи, с изключение на отделни по-изровени и стръмни участъци, където може да се наложи да бутат за по 50-100 м. Подробно описание можете да видите тук: http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/5690-route-2017-trite-buki-fun-park.

Кюстендил – манастир „Св. Лука“ – Слокощица

Дължина: 17.9 км
Изкачване: 460 м
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2)
Физическо натоварване: ниско, КФН=4

Този маршрут е в ниската част на планината и ни отвежда до красивия девически манастир „Св. Лука“, намиращ се над с. Граница. До него се стига по асфалтов път (Track013), след което продължаваме изкачването по черен път с коловози (Track014), който след дъжд може да е неприятно кален, затова за това каране подберете по-сухи дни. Когато се включим в билния път от вр. Белток към с. Слокощица (Track012), продължаваме по него надолу и се спускаме в селото, откъдето се прибираме към Кюстендил. Маршрутът не е много труден в техническо отношение, но по пътя може да има и изровени участъци, макар че дърварските камиони често го утъпкват.

Средно дълги маршрути
(дължина 20-40 км, целодневни при по-бавно темпо с почивки или полудневни при по-бързо темпо на каране)

Обиколка на вр. Човека

Дължина: 25.2 км
Изкачване: 700 м
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2)
Физическо натоварване: средно, КФН=5

Трите буки – заслон „Превала“ – м. Памука. Такова би било по-описателното име на маршрута, който е едно от най-хубавите карания в Осоговската планина. Вярно, че се кара основно по черни пътища, но дори и заклетите любители на пътеките не бива да го зачеркват с лека ръка, защото теренът е много разнообразен, спускането е много дълго и адреналинът е в прилични дози, особено ако имате късмета да срещнете и някое диво прасе в гората, както се случи с нас. Подробно описание можете да откриете тук: http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/5573-route-2017-osogovo-obikolka-choveka.

Трите буки – вр. Руен

Дължина: 26.0 км
Денивелация: 800 м
Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, T2, T3, T4, X)
Ниво на физическо натоварване: средно, КФН=6

Казано най-просто, това е разходка от м. Трите буки до вр. Руен и обратно по черния път с червената туристическа маркировка (Track005). Черният път е доста разнообразен и неравен, така че има интересни места както нагоре, така и надолу. Избягвайте този маршрут в студени дни, защото е изцяло в откритата част, където обикновено е доста ветровито.

Трите буки – Предела – Двете реки

Дължина: 30.1 км
Денивелация (изкачване): 760 м
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2)
Физическо натоварване: средно (КФН=5.5)

Този маршрут е подходящ за широк кръг от хора. Акцентът в него не е върху адреналина от спусканията, а по-скоро върху уюта и спокойствието, които са характерни за Осогово. Техническата трудност е сравнително ниска, защото се кара предимно по хубави, главни черни пътища. Ако сте със съвсем начални умения, може на отделни места да изпитате затруднения, но те не са много. На пръв поглед за напреднали колоездачи единственият интерес може да са приятните гледки и места по маршрута.  И все пак спускането към Предела, макар да не е трудно, ако се кара с по-висока скорост е достатъчно вълнуващо. Следва автомобилен черен път (макадам) до махала Двете реки, който е с минимален наклон и доста прашен. Изкачването от Двете реки към Трите буки е далеч по приятно от асфалтовия път над Кюстендил. Черният път се вие с постоянен, умерен наклон и е предимно сенчест. Като физическо натоварване карането е достатъчно сериозно, за да се похвалите на приятелите си в офиса, но без да е много тежко или изтощително. Подробно описание можете да видите тук: http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/5578-route-2017-trite-buki-predela-dvete-reki.

Трите буки – Предела – вр. Белток – Слокощица

Дължина: 33.3 км
Изкачване: 450 м
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, R3)
Физическо натоварване: средно, КФН=5

Един от първите маршрути, които описахме в Осогово. Тогава го разработихме като двудневен, но ако си осигурите транспорт от Кюстендил до Трите буки (за хора с велосипеди или с такси само за шофьорите, за да приберат колите), става еднодневен. Карането е подходящо за хора със средни или добре умения в спускането, защото черният път по билото от вр. Белток до Слокощица е доста разнообразен и крие изненади, особено при каране с висока скорост (най-вече коловози и улеи). Има и един участък, който е силно ерозирал и изровен в дълбоки коловози. Като цяло карането е особено приятно с това, че спускането е много повече от изкачването, но въпреки това не липсва физическо натоварване.

Подробно описание можете да видите тук (ползвайте GPS следата за втория ден): http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/146-route058.

Още много маршрути с дължина между 20 и 40 км можете да получите чрез комбиниране на някои от кратките маршрути, описани по-горе.

Дълги маршрути
(дължина 40 или повече км, целодневни)

Кюстендил – Ново село – Трите буки – вр. Руен – Кюстендил

Това е маршрутът, с който преди доста години открихме хубостта на Осогово. Тогава го направихме като двудневен и това е логичният избор, ако започвате на самоход от Кюстендил, макар че със сигурност има и хора, които ще предпочетат да направят цялата обиколка (около 80 км) за един ден. За не толкова маратонски настроените, освен разделяне на два дни, е приложим и друг вариант – начало от Трите буки и последващо качване с такси или друг транспорт за колите, или пък начално извозване на хората и велосипедите с помощта на някой, който предлага тази услуга (вж. полезната информация в края на статията).

Който и вариант да изберете, теренът е доста разнообразен, а природата е приказна. Маршрутът не е за начинаещи, въпреки че се кара основно по черни пътища, защото те са от всякакъв вид и не липсват някои стръмни и/или изровени участъци. За всеки със средни умения обаче карането е напълно достъпно и ще бъде доста интересно. „Недостатък“ е, че се излиза в с. Гърляно и оттам до Кюстендил прибирането е по международния път, но няма как.

Описание и GPS следа можете да намерите тук: http://www.mtb-bg.com/index.php/trails/routes/143-route055.

Кюстендил – Двете реки – Предела – вр. Белток – Слокощица

Дължина: 44.3 км
Изкачване: 1100 м
Ниво на техническа трудност: средно (R1, R2, R3)
Физическо натоварване: средно, КФН=7

Това е дълъг, но не прекалено тежък маршрут, който е с много плавно и постепенно изкачване, следвано от разнообразно спускане (прекъснато на няколко места от изкачвания) по един от ридовете на Осогово, който завършва в с. Слокощица. Представлява комбинация от Track002 + Track010 +Track012.

Започва се от центъра на Кюстендил и се кара по асфалт с променлив наклон (като цяло нагоре, но има и спускания) до махала Двете реки, където продължаваме още нагоре по макадамен път до м. Предел, откъдето пък продължаваме по горски черен път с по-стръмно изкачване до вр. Белток. От върха ни чака дълго и разнообразно спускане, но като всяко билно каране, на няколко места има и изкачвания. Внимавайте с коловозите и другите изненади по пътя, не карайте с максимална скорост по него. Краят му е в с. Слокощица, откъдето по асфалт се прибираме към Кюстендил.

Макар че е само по асфалт и черни пътища, карането не е подходящо за начинаещи, тъй като има и някои трудни участъци, а и доста коварни места по пътя.

Изтегляне на описанието на отсечките и примерните маршрути в отделен файл.


Полезна информация

В долната таблица можете да намерите информация относно места за настаняване и хранене и други полезни услуги на територията на Осогово. Обърнете внимание и на услугата транспорт – тя би ви позволила да правите велопреходи, при които карането започва от високата част на планината и завършва чак в ниското (Кюстендил или съседните на него села), след което да бъдете извозени обратно до началната точка.

Обект (и лице за контакт)
Услуги
Контакти
Scott вело и мото сервиз център
Павел Козарски
Продажба, ремонт, наем на велосипеди.
Транспорт на велосипеди, мобилна работилница.
Водач с английски език, инструктор.
Кюстендил, ул.„Македонния“ 6
[email protected]
0884200072
Велоработилница
Румен Миленков
Ремонт, поддръжка, продажба на велосипеди. 0899 823 773
Хижа „Осогово“ Настаняване, кухня, зала. 35+18 места. Транспорт. [email protected]
тел. 0882815515 и 0896688484
Хотел „Три буки“ Настаняване, кухня, басейн. Транспорт. [email protected]
www.tribuki.com
Хотел „Руен“
(бивш ДАП)
Настаняване, кухня. [email protected]
тел. 0878550244; 0884858230; 0898453303
Хотел „Лима“ Настаняване, кухня. тел. 078528098
www.limakomplex.com
Къща за гости „Старата Ковачница“
Емил Митрев
Настаняване за групи и семейства. с. Сгурво, община Невестино
тел. 028593166; 0888801656
www.staratakovachnitza.com
Къща за гости „Чардака“ Настаняване. с. Невестино
тел. 089 851 7418
Къща за гости „Миревата къща“ Настаняване. с. Невестино
тел. 0898555699
Хотел „Парадайз“ Настаняване – 29 места, лоби бар, външен басейн, сауна, барбекю, паркинг. село Жиленци
http://www.hotel-paradise-bg.com/
Хотел и ресторант „Тихият кът“ Настаняване (29 места), кухня (70 места). село Слокощица
тел. 079362211, 0893 465 333
http://tkfood.net/
Вили под наем – „Вратца-1“ Настаняване. село Вратца
тел. 0885388979
Вила ловен дом „Бор“ Настаняване, кухня. 078/52 55 05 (111), 0888 232 302