Лъгът – Росица – Зелениковец

Среден като дължина и лек като терен веломаршрут за планинско колоездене в Севлиевския Балкан, който ще ви срещне с дивата и непокътната природа около м. Лъгът и Държавно ловно стопанство „Росица“. Тъй като не преминава през населени места, името му е съставено от началната точка и реките, в чиито долини се изкачваме и спускаме.

Ще започна с това, че маршрутът може да бъде каран и в двете посоки, като във всяка си има особености. Описанието, както личи и от заглавието, следва посоката от Лъгът по черния път покрай р. Росица към хижа „Мазалат“, после по един подсичащ билото черен път над/през ДЛС „Росица“ и спускане към долината на р. Зелениковец и прибиране по нея до Лъгът. В този вид карането включва по-стръмно, ударно, но сенчесто изкачване, последвано от дълго спускане по гладки, валирани черни пътища с чакълеста настилка, по които обаче няма много сянка. Именно това е и основната причина за избор на тази посока като водеща, защото по този начин маршрутът е подходящ за каране и през трите сезона – от средата на пролетта, през лятото и чак до края на есента. Освен това този вариант е идеален за по-начинаещи и неуверени колоездачи от гледна точка на спусканията, които са с малък наклон, широки и без изненади. Вярно, че за напреднали колоездачи той би бил по-скоро скучен, но пък за тях има други, по-подходящи карания в района.

Ако все пак решите да обърнете посоката и да се изкачите от Лъгът през ловното стопанство и после да се спуснете по черния път от хижа „Мазалат“, техническата трудност ще стане малко по-висока, защото черният път покрай р. Росица е с по-голям наклон и с по-груба каменна настилка на някои места. В този смисъл спускането в тази посока е малко по-интересно. Във всички случаи обаче пътят Мазалат-Лъгът е основен за района, така че състоянието му обикновено е добро и по-високата трудност идва единствено от наклона. Подобно обръщане на посоката би могло да има смисъл в някой по-студен ден, когато предпочитате да карате повечето време на слънце.

Иначе, ако дотук не сте разбрали, ще кажа изрично, че маршрутът преминава през територия, която гъмжи от диви животни, включително мечки. Напълно възможно е да видите следи от тях или дори самите представители на горската фауна, особено сърни и елени, които в този район доста охотно приемат хората в близост до тях, преди да побегнат към гората.

До м. Лъгът се стига по асфалтов път, има и къде да се паркира. Има и чешма с превъзходна вода, от която именно започва карането. Имайте предвид обаче, че като цяло по маршрута няма много чешми и водоизточници, така че вземете достатъчно вода, особено през лятото.


Картата е базирана върху BG Mountains / kade.si . Кликнете върху нея, за да я отворите в по-голям размер.

Начална точка: м. Лъгът над с. Валевци, община Севлиево; https://goo.gl/maps/3kD2xGt2XmWoh4R99  
Дължина: 28.0 км
Изкачване: 770 м
Ниво на техническа трудност: ниско (R1, R2)
Физическо натоварване: средно (КФН=5.5)
Продължителност: 2-5 часа (в зависимост от темпото, почивките и т.н.)
Вода: 1-2 л; по маршрута има чешми само в началото и края
Храна: за половин ден; по маршрута няма места за хранене
Терен:
– асфалт – 3.8 км
– черни пътища – 24.2 км

GPS следа и PDF файл с описание (за разпечатване) можете да изтеглите в края на статията.
Система за техническа и физическа трудност на пътеки, пътища и маршрути в МТБ-БГ


Реклама

Описание

От чешмата с кът за почивка в м. Лъгът (т.01) поемаме по пътя на запад в долината и след 350 м (т.02) започваме основното изкачване по каменист черен път наляво покрай оградата на ловното стопанство със зелена туристическа маркировка към хижа „Мазалат“. След малко пътят влиза в гората и по-голямата част от изкачването е на сянка. Следваме само основния път, който е със стабилна трошено-каменна или почвено-каменна настилка и със солиден, постоянен наклон – около 7-8%. На няколко места има отбивки или преки пътища, които трябва да пропускате и да карате само по главния път: в т.03 сме направо; в т.04 (4.0 км) сме надясно; в т.05 (5.2 км) пътят завива наляво; в т.06 сме направо; в т.07 и т.08 следваме главния път надясно; в т.09 сме наляво.

В т.10 (10.8 км) основният път завива надясно към билото и хижа „Мазалат“, а ние трябва да продължим направо по друг черен път, който започва да редува кратки изкачвания и спускания, подсичайки билото.  В т.11 (14.6 км) излизаме на широка поляна, където пътят завива остро надясно. Към момента на описване на маршрута от това място настилката преминава от почвена към чакълеста, при това отлично утъпкана и подравнена. Освен това и наклонът се обръща предимно надолу, така че в следващите километри ви очаква предимно спускане. Внимавайте все пак в завоите, защото дребните камъчета имат навика да се пързалят и движат под гумите.

В т.12 (20.9 км) достигаме друг широк черен път. В момента на нашето каране все още бе почвен, но течеше ремонт и бе подготвен за нанасяне на нова чакълеста настилка. Продължаваме спускането наляво по него, като при първия ляв завой (т.13) пропускаме друг път вдясно, и с доста серпентини слизаме в долината на р. Зелениковец, където в т.14 (24.0 км) сме надясно и скоро след това (т.15) има хубава чешма с беседка, при която пътят преминава в асфалтов. По него довършваме спускането, като в края достигаме портала на ДЛС „Росица“, който може да се отвори, но е важно и да го затворите добре след себе си.


Чешмата в м. Лъгът, маршрутът започва по десния път.
Разклонът за хижа „Мазалат“ (левия път)

Харесва ли ви съдържанието на MTB-BG.com?

Искате ли и занапред да има достатъчно от него? Вече можете да подкрепите дейността ни чрез Абонамент за физически лица.