с. Карлуково – с. Беленци – с. Стоянци – с. Кунино – Психиатрична болница „Карлуково“

Трак във формат gpx (GPS eXchange Format)

Маршрутът тръгва от центъра на селото, движи се в югозападна посока, като постепенно излиза на черен път. Първоначално пътят върви в дерето на малка рекичка, след което следва пресичане на рекичката (внимание, този разклон не е маркиран на трака!) и леко изкачване. Пътят преминава покрай водоем. След водоема има разклон наляво и започва леко спускане. Достига се долина, в чието дъно се виждат ниви. Тук е маркиран разклон. Целта е да се пресече долината и да се достигне черен път от другата й страна. Внимание, пресичането по долината не става по път, а през поляните. Възможно е лятото да има високи треви и бодливи храсти! След като се достигне черния път от другата страна на долината, се продължава по него вляво, до достигането на асфалт. По асфалта се продължава надясно към село Беленци. В центъра на селото има указателни табели за град Роман. Продължава се в тази посока, отново по асфалт. Малко преди следващото населено място (с. Стоянци) от асфалта се отклонява черен път вдясно. Черният път се изкачва стръмно през поляните над селото и се достига нов разклон. Внимание, трябва да се продължи по слабо очертан път вляво, а не по основния направо! След известно време се достига нов, добре очертан черен път и се продължава по него надясно. Следва ново разклонение, продължава се направо до достигане на поляните над село Кунино. От тук следва спускане към селото и в началото, точно преди моста над железопътния прелез, се оклонява път вдясно. Тръгва се по него. Пътят върви покрай река Искър, докато се достигне психиатричната болница при село Карлуково. Лудите могат да отпочинат тук за по бира или кафе 😉

Картата е базирана върху Topomaps.info