Владо Тричков – махала Свидница

Декемврийската серия от карания край София отново ни отведе във Владо Тричков. Главната ни цел бе да намерим една пътека, чиито изкушаващ завършек бяхме видяли в махала Свидница при карането по маршрута „Кътина – Владо Тричков“ седмица по-рано. За разнообразие обаче решихме да се изкачим до нея и по непознат за нас черен път, който се оказа бая стръмничък и с това затвърди впечатленията ни, че в този район полегато изкачване към билото просто не съществува.


Впрочем целите ни при това каране бяха повече, както и хората, които ни правиха компания (на мен, Камбата и Щуров като главни съставители на плана). След като минахме за 5-6 часа едва 20 км, натрупахме около 1100 м изкачване по някои от най-стръмните черни пътища и се промушихме през гъсти храсталаци, завършихме с див фрийрайд по един сипей, където остатъците от някогашна пътека просто се вливаха в улеите, прорязани от ерозията. Карането определено бе от най-запомнящите се, но тук е представена само половината от маршрута ни, защото другата просто не става за споделяне с широка публика – не и преди да поиграят сериозни градинарските ножици. Представа за него можете да добиете от тази галерия: http://www.mtb-bg.com/index.php/gallery/photos/vlado-trichkov-december-2015.

Да се върна обаче към маршрута в настоящия му вид – намерихме каквото търсехме, т.е. пътека от билото към махала Свидница, но тази пътека се оказа доста дива и занемарена, което автоматично я прави подходяща само за хора, които не се плашат от храсталаците и които намират най-голямо удоволствие в карането по нови и непознати пътеки, макар и такива, които не са най-чисти като терен и обкръжение. сама по себе си пътеката не е много трудна, макар че има и някои доста стръмни участъци, но като се добавят и пречкащи се клони, натрупана шума и протягащи бодливите си пипала храсталаци, картинката става неподходяща за начинаещи или „по-изнежени“ колоездачи. Затова пък любителите на дивото ще се насладят на няколко много забавни участъка, които са в състояние да изтрият спомена за трудното изкачване. Споменавам го за втори път, защото то е друга особеност на маршрута, която може да не се хареса на всеки. Не случайно въпреки малката си дължина, карането е със средна степен на физическо натоварване, тъй като изкачването е доста „остро“ (на жаргона на ХС колоездачите).

Реклама

Между другото ние не успяхме да улучим най-оптималната комбинация от „улици“ (половината от тях са черни пътища) във Владо Тричков, която да ни изведе на основния път към билото. Затова си позволих по картата да нарисувам и алтернативна следа в рамките на селото, по която изкачването в рамките на населеното място вероятно ще е с една идея по-лесно, защото се спестява една стръмна пътека, по която ние бутахме право нагоре. И при двата варианта обаче зорът е гарантиран.

Дължината на маршрута и сравнително близкото до София местоположение го правят подходящ за сутрешно или следобедно каране. Можете да включите пътеката и в някой по-дълъг маршрут из Искърското дефиле.

За начало избрахме входа към кариерата при Владо Тричков, тъй като там има пространство за няколко коли и мястото е лесно разпознаваемо. Ако идвате откъм София, Владо Тричков се състои от две основни части. Преминаваме през първата, като се движим по-бавничко и точно в края ѝ, където къщите свършват и има мост над р. Свидница (приток на Искър), вляво има голяма кариера, навлизаща дълбоко в раздвояващата се долина. Точно тук, вляво след моста, е нашият „паркинг“ и началото на маршрута.


Картата е базирана върху ОФРМ Геотрейд . Кликнете върху нея, за да я отворите в по-голям размер.

Изходна точка: с. Владо Тричков, входа към кариерата
Дължина: 12.3 км
Изкачване: 600 м
Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, R3, Т3, T4)
Физическо натоварване: средно, КФН=6
Продължителност: 1-2 часа с бързо темпо, 2-3 часа с по-бавно темпо и почивки
Вода: 1.5-2 литра, по маршрута няма чешми
Храна: За половин ден, но не е задължително
Терен:
– асфалт – 1.4 км
– черни пътища – 9.3 км
– пътеки – 1.6 км

GPS следи във формати gdb (за Garmin) и gpx (универсален): gpstrack-2015_vlado-trichkov-svidnitsa.zip

Описание на маршрута в PDF: gpstrack-2015_vlado-trichkov-svidnitsa.pdf

Изтеглете zip файла и го разархивирайте. След това използвайте файла, който е подходящ за вашия уред.

Система за техническа и физическа трудност на пътеки, пътища и маршрути в МТБ-БГ.


Тази статия е подготвена със съдействието на:


Описание:

01 (0.0 км) – Поемаме по главния път през Искърското дефиле в посока Своге, за да се изкачим към другата част на с. Владо Тричков.

02 (1.2 км) – Влизаме във втората част на селото и при първото площадче завиваме наляво и поемаме нагоре по улица, която след малко става черен път. Тя се изкачва до друга улица (1.6 км), която е хоризонтална – по нея надясно.
(Ако предпочитате алтернативния вариант, в т.2 продължете направо и при следващата отбивка вляво).

03 (1.7 км) – Отново сме по стръмна улица (черен път) наляво и нагоре.

04 (1.9 км) – Улицата свършва, а нагоре продължава широка и доста стръмна пътека, която някога е била черен път. Тук вероятно повечето хора ще бутат.

05 (2.2 км) – Излизаме на ясен черен път, идващ отляво, и продължаваме по него нагоре. Пропускаме евентуални разклонения.

06 (2.5 км) – Отдясно идва друг черен път откъм селото. (Ако сте ползвали алтернативната следа, би трябвало да дойдете по него.) Продължаваме нагоре, следвайки само основния и най-полегат път, който вие серпентини нагоре по склона. На много места има стръмни преки пътища и различни ръкави, които после пак се събират.

07 (3.9 км) – Излизаме на междинна седловина с обширна гледка и няколко отклоняващи се черни пътя. Следваме основния черен път наляво и нагоре по билото.

08 (4.6 км) – Пътят за пореден път се раздвояваме, следваме лявата, по-стръмна част.

09 (5.5 км) – При една друга седловина виждаме вдясно от нас постройка. Основният път продължава много стръмно нагоре по билото, а вляво има и друг черен път. Ние минахме по стръмния, макар че може да се заобиколи и по левия, както се вижда на картата. В т.10 (5.8 км) двата пътя отново се събират и следва кратко спускане. Следваме само основния билен път.

11 (7.0 км) – На поредната седловина отдясно идва черен път, ние продължаваме направо по билото.

12 (7.4 км) – Ако носите допълнителна защитна екипировка, тук можете да я сложите. Вляво има черен път, по който трябва да се отклоним. След стотина метра отдясно се включва още един и започваме да се спускаме бързо през приятна гора.

13 (8.1 км) – При един остър десен завой трябва да продължим наляво и стръмно надолу по занемарен черен път, който вече е започнал да се превръща в пътека.

14 (8.6 км) – Вляво рязко се отбива почти невидима пътека, която сече напряко занемарения черен път. Пътеката е доста неясна, но в общи линии можем да си изберем един от два стръмни улея, по който да се спуснем.

15 (8.8 км) – Пресичаме стария черен път и продължаваме нататък по още по-тясна пътека между драки и храсталаци. След малко отново пресичаме черния път и продължаваме по остатъците от друг, като държим предимно ляво. В крайна сметка излизаме на по-ясен черен път.

16 (9.3 км) – Достигаме няколко изоставени вече вили и широк черен път, но го пресичаме и продължаваме право надолу (югоизток) по една поляна с игриви камъни, където няколко разпръснати пътечки се събират в една по-ясна. С влизането в гората пътеката заприличва на улей и след малко се озоваваме насред изоставена махала от няколко къщи.

17 (9.6 км) – Вдясно има пътека между дворовете надолу, но тя не е толкова хубава. Ние се изкачваме леко нагоре до високата къща вдясно от нас и продължаваме право надолу по ръба на реброто, следвайки игрива моторджийска пътека. В края тя става по-стръмна и технична, така че внимавайте.

18 (9.9 км) – Пътеката свършва при водослива на р. Свидница с един неин приток, идващ отляво. Продължаваме по основния черен път надолу, следвайки течението на реката (тя е вдясно от нас). Преминаваме през кариерата, спускайки се приятно по криволичещия хубав път и достигаме началната точка на маршрута.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>