Трима по „Черепа“ над Кресненското ханче

За разлика от предишните карания над Кресна, тоя път бяхме само трима – аз, Борис и Зеро. Това беше търсен ефект, защото пътеката на 98% от хората не би им харесала. Аз бях карал по нея само веднъж преди повече от 10 години и оттогава не исках и да чуя. Спомените ми бяха за невероятна мъка и за безброй спирания и слизания от велосипеда. Спъната работа, ама яко спъната!

Пътеката се намира точно над Кресненското ханче и е една от най-техничните в целия регион. Като казвам технична, нямам предвид стръмна, дори не бих я нарекъл страшна или опасна по някакъв начин. Но е много трудна за преодоляване – многобройни камъни със солидни размери оформят нещо като улей със серпентини и още камъни (стабилни като цяло) в него самия. Провираш се през всичко това сякаш караш тир в квартал с малки улички и маневрираш по тях, опирайки тук-там в сградите. Бавно, с повторения, с подпирания, залитания и късащи сърцето съприкосновения на велосипедите с твърдата околна среда.

GPS следа и описание на пътеката може да намерите в МТБ Справочника: https://info.mtb-bg.com/segment/kresna-cherepa/. Името ѝ идва от една скала, в която по неизвестен начин са се появили три вдлъбнатини, напомнящи очни и носна кухини. Под скалата има една кошара и точно от нея започва долната, супер-технична част на пътеката. Ако ви влече само тя, най-лесно е да избутате по нея отдолу (Кресненското ханче) до кошарата – отнема около час. Иначе пътеката е по-дълга и може да бъде хваната и отгоре, откъм „Обиколната пътека“ над Крупник и Смолни връх, т.е. следвайки този маршрут: https://info.mtb-bg.com/route/крупник-1. При такъв вариант обаче е хубаво да си подсигурите някакъв превоз между Кресненското ханче и Крупник, защото карането по международния път е крайно неприятно и опасно.

Ние направихме нещо средно – побутахме още доста над кошарата, но не чак до началото на пътеката, а до една скала, която даде подобаващо начало на този БОЧ експеримент.

Дали този път ми хареса? Странното е, че да! Но това не значи, че пътеката е станала по-лесна или облагородена. Просто напоследък такива предизвикателства ми харесват. Всичко е до настройката (или застройката)!

Реклама