Първа пролет с БОЧ над с. Глогово

За мен пролетта настъпва не задължително в определеното ѝ астрономическо време, а в деня, в който успея да изляза сред природата при температура около 20 градуса, слънцето на припек да носи усещането за лято, минзухарите да са вирнали глави и първите дръвчета да са цъфнали. Всички тези условия бяха налице на 4 март 2024 г. в Тетевенския Балкан, и по-специално над с. Глогово, където с една немалка дружина се изкачихме до панорамната площадка Куката, надвиснала от скалния венец над селото, и се спуснахме (кой както може) по една много технична и трудна пътека – достойно предизвикателство за любителите на БОЧ-а. По нея Милко направо ни скри шапката!

Реклама