Търговски съобщения

Веломания се споразумя с Одисея-Ин за представителство на Deuter

На 2 април 2008 на приятелска среща между „Одисея-Ин“ и „Веломания“ бе договорено обединяване на усилията за развитие на културата за спортуване на открито, за създаване на информираност и вкус...