Orbea Trail Tales | Устойчиви мечти

Поредното видео от поредицата „Trail Tales“ на Orbea разказва за градчето Каркрос в северната част на Канада, което десетилетия наред е привличало златотърсачи. Тази индустрия за някои е донесла печалби, но на природата е нанесла сериозни щети, а след края на „златната треска“ районът е останал в „трета глуха“ – слабо населен и без особени перспективи за бъдещето. Тогава обаче се появява идеята на няколко човека да развиват туризъм чрез планинско колоездене, което включва на първо място изграждането на хубави, забавни и интересни велопътеки. Много от тях стъпват върху старите пътища и трасета на следотърсачите, но този път добивът, под формата на все повече планински колоездачи, посещаващи тези места, е напълно природосъобразен и връща Каркрос и околностите му към нов живот.

Реклама

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>