Take Care of Your Trails 2022 започва на 22 април

Международната асоциация по планинско колоездене IMBA Europe организира за поредна година кампанията за грижа и поддръжка на места за практикуване на планинско колоездене, наречена – Take Care of Your Trails (TCoYT).

Имаме огромното желание да промотираме тази инициатива в страната ни и да помогнем за организиране и провеждане на възможно най-голям брой събития за поддръжка на пътеки във всички зони и места за каране. За целта Bike Ventures заедно с MTB-BG.com и съмишлениците Александър Новоселски и Тодор Василев обединяваме сили с желанието да събудим и обединим мтб обществото ни чрез множество забавни и полезни за пътеките ни събития, като в същото време покажем на другите участници в кампанията, че в България има страхотни места за каране с голям потенциал за развитие и активна местна общност.

Няколко думи за идеята на тази кампания: IMBA започват инициативата още през 2017 г., като целите на кампанията TCoYT са да промотира грижата за мтб пътеките и да подобри имиджа на спорта ни, да бъде призната и почетена работата на доброволците, които изграждат и поддържат мтб пътеки, да се насърчават нови или засилват съществуващи партньорства и да се опазват местата, на които всички обичат да карат. Целта е да се създаде координирана кампания, промотираща доброволчески събития за поддръжка на пътеки, като се обърне внимание на количеството и качеството извършвана работа по поддръжка на трасета за планинско колоездене, случваща се сред европейските маунтин байк общности. Поддръжката на пътеки в Европа се случва основно на доброволни начала, което означава, че мрежата от пътеки, с която разполагаме днес, не би съществувала без доброволците от местните клубове и организации. Кампанията TCoYT е средство за набиране на нови съмишленици и повишаване на нивото и желанието за участие в подобни събития.

Визията и целите на кампанията за 2022 могат да бъдат обобщени по следния начин:

  • PROTECT & PRESERVE – защита и опазване на естествената среда, на която имаме привилегията да се наслаждаваме.
  • RESPECT – уважение към останалите ползватели на пътеките и отговорните за тях институции.
  • MAINTAIN – поддръжка и опазване на пътеките, които вече имаме.
  • SHARE- Споделяне на пътеките с други хора и приобщаване към общността.

Какво може да направим ние тук? Желанието ни е да насърчим всички формални и неформални организации и клубове, занимаващи се с планинско колоездене в България, да се активизират и да проведат събитие за поддръжка на пътеките си в периода на протичане на кампанията Take care of Your Trails, който е между 22 април и 4 юни 2022 г. Освен датите за провеждане, трябва да бъдат планирани и дейностите, които бихте искали да бъдат извършени по време на събитието, като това могат да бъдат най-разнообразни полезни за пътеките активности: основно почистване след зимния сезон, прокарване на нови линии или разнообразяване на съществуващите с добавяне на виражи, скокове и други елементи, отводняване на проблемни участъци, поправка на ерозирали зони и почистване на боклуци, поставяне на маркировка и табели и много други.

Тук е важно да се отбележи, че всяко събитие трябва да бъде съгласувано и с институциите, които са отговорни за стопанисване на земите, в чиято територия попадат пътеките. Тоест нужно е да се уведоми местното горско стопанство, паркова администрация или друга организация с цел да се избегнат конфликти, а и с желание да се води комуникация със стопаните на земите, когато се извършва работа по пътеките. Насърчаваме ви да планирате датите и дейностите за събитията си във възможно най-кратки срокове, като може да се свържете с нас, ако имате нужда от каквато и да е помощ при избор на дейностите, които да се включат.

Ще се постараем наши представители да се включат с участие на възможно най-много от събитията, като ще помогнем и за доброто медийно отразяване на дейностите. Също така, ще предоставим допълнителна информация с напътствия за провеждане на събитията.

Считаме за много важно кампанията в България да бъде адекватно отчетена, за да може накрая да обобщим данните от всички събития и да покажем пред обществото колко хора са се включили, колко часа доброволен труд е извършен и какво е свършено. За целта ще изготвим формуляр за регистриране на участниците, работните часове и дейностите във всяко събитие. Всеки клуб или група, която иска да организира събитие в рамките на кампанията, може самостоятелно да регистрира събитието си в сайта на кампанията, като попълни формуляра тук: https://www.takecareofyourtrails.com/start-your-event/ (информацията е на английски).

Ние също може да помогнем за регистриране на събитията и попълване на формуляра в сайта, както и имаме желание да помогнем за координиране на кампанията и да проследим постигнатите резултати.

Както всяко предишно издание на кампанията, така и за тази година от IMBA Europe са се постарали да предоставят възможност за спечелване на награди в няколко различни категории като:

  • Outstanding trail crews – награда за организациите, които успеят да привлекат най-много участници в кампанията си;
  • Trail Advocate of the year – награда за човека, който е допринесъл най-много за осъществяването на кампанията;
  • Protect and Preserve – награда за проект или идея, които са свързани със защита или възстановяване на природни местообитания.

Повече за наградите може да научите тук: https://takecareofyourtrails.com/awards/. Победителите във всяка категория ще бъдат обявени и наградени по време на годишният събор на IMBA Европа, който ще се проведе във Вал ди Соле на 4 юни тази година.

Допълнителна подробна информация относно правилата за организиране на събитията и цялата кампания може да намерите в сайта на TCoYT (на английски език) тук: https://www.takecareofyourtrails.com.

Ако имате въпроси и нужда от разяснения, може да се обърнете към нас.

Реклама

Оставете отговор

XHTML: Можете да използвате следните маркери: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>