The Whole Shebang | Брайдън Брингхърст с Canyon Spectral

Брайдън Брингхърст е от онези колоездачи, в чиито ръце байкът сякаш се превръща в магическа пръчица и изпълнява чудодейно всичко, което ездачът му пожелае, колкото и невъзможно да изглежда за страничния наблюдател. Вижте пример за такава магия с новия Canyon Spectral:

Между другото, името на видеоклипа в превод означава нещо като „цялата работа“, например като в израза „цялата му работа е такава“. В случая се има предвид универсалността на този модел на Canyon, който е предпочитан избор за много от потребителите на марката, когато става дума за байк, който може всичко.

Реклама