Милан Димов | Снежно спускане от хижа „Камен дел“

Актуалната обстановка на Витоша е „дрифтакис“ – бюлетинът е представен от Милан Димов – Касапакис:

Реклама