Велоклуб „Устрем“ организира обучение за веловодачи във Варна

Макар че курсът е насочен основно към градско и крайградско каране, вероятно ще има читатели на МТБ-БГ, за които може да е интересен и полезен. Ето ги подробностите от организаторите:

Велоклуб „УСТРЕМ“ организира школа за обучение на велосипедни водачи и организатори на велосипедни събития.

Целта ни е да подготвим хора, които да могат качествено да водят велосипедни групи, да подпомагат и организират събития.
Други дейности по проекта са: маркиране на веломаршрут, издаване на брошури, ред информационни дейности и други.

Какво ще представлява обучението?
Заниманията ще са под формата на 6 лекции вторник и четвъртък вечер, 2-3 практически занимания в неделя, уикенд обучение по първа помощ с БЧК и финален велопоход.
Вижте програмата най-долу.

Цена?
Начинанието е безплатно за участниците и е част от проект „Велоразвитие 2018“ на Велоклуб „УСТРЕМ“, финансиран по програма „Младежки дейности“ на Община Варна.

Към кого е насочено обучението?
– Възраст: основната част от участниците трябва да бъде на възраст между 16 и 29 години, така че тази възрастова група е с приоритет. Ако сте извън тази група и имате желание, също можете да се запишете.
– Опит: изисква се да имате някакъв опит, но не е нужно да бъде голям. Все пак обучението не е насочено към съвсем начинаещи.
– Членство: НЕ се изисква каквото и да е членство във велоклуб или друга организация. Добре дошли са всички желаещи да почерпят от нашия опит.

Как да се запиша?
Попълнете анкетата 05.08.2018 г. 
Анкета: https://goo.gl/forms/4L9H3RaGJbIKdmz72
На 6.08.2016 г. ще уведомим одобрените за участие, а на 7-ри (четвъртък) ще бъде първото занятие.
При достатъчно желаещи извън Варна е възможно да направим видео предаване на уроците на живо. Така че тези които искат да гледат, също да се запишат.
Facebook събитие: https://www.facebook.com/events/2151351121817517/

Какво ще получите?
– качествено обучение от водачи с много опит и обучители по първа помощ от БЧК;
– покриване на разходите за велопохода;
– тениска;
– грамота;
– храна за някои от обученията.

Къде?
Теоретичните обучения ще бъдат в залата на ТД „Родни балкани“ – Варна, ул. Иван Драсов №11, а практическите във Веломагазин Устрем и на други места.

Реклама

УЧЕБНА ПРОГРАМА
1. Въведение.
• Защо правим това обучение и този проект.
• Какво и защо се включва в него.
• Велоклуб „УСТРЕМ“.
• Обща велосипедна култура – устройство на велосипеда, видове велосипеди, предимаства на велотранспорта и велотуризма. Тенденции и примери.
2. Техника на каране. Екипировка и аксесоари.
• Издържливост. Разпределение на енергията и хранене.
• Каране по шосе – техники.
• Каране по черно – техники.
• Каране в града – място на велосипедистите и опасности.
• Екипировка
• Аксесоари
3. Техническо обучение. Справяне с проблеми в полеви условия.
• Лепене на гуми.
• Реглаж на скорости.
• Реглаж на спирачки.
• Поправка на скъсана верига.
• Поддръжка на велосипеда и живот на частите.
• Други ремонти.
4. Първа помощ – уикенд дни в БЧК.
5. Водене на група. Лидерство. Правила и техники за каране в група. Роли в групата.
• Лидерство
• Роли в групата
• Идентифициране на проблемни участници с справяне с тях
• Каране по шосе – правила за каране в група, ветрило, сигнали.
• Каране по черно – правила за каране в група.
• Каране в града – правила за каране в група и опасности, сигнали.
• Използване на радиостанции.
6. Ориентиране. Работа с GPS и карти. Маркировки и маркиране на маршрути.
• Общи правила в ориентирането и следене на посока.
• Работа с карта.
• Работа с GPS.
• Маркировки и маркиране на маршрути.
• Проучване и съставяне на маршрути за каране или велопоход.
7. Организиране на събития.
• Формиране на идея.
• Разрешителни и работа с институции.
• Финансиране и спонсорство.
• Популяризиране и привличане на хора – PR и работа с медиите.
• Работа с Facebook – събитие, препоръчителен формат на събитията.
• Работа в екип.
• Къде се допускат грешки.
8. Практическо занятие по тема 3.
9. Практически занятия по теми 2, 5 и 6 – по време на велоизлети организирани от клуба и при откриване на веломаршрута.
10. Велопоход.

–––––––––––––––-
Извадка от проектното предложение:

„Защо е нужен този проект?
Карането на велосипеди става все по-масово явление във Варна. Интересът към организираните велоизлети и велопоходи расте чувствително всяка година. Тъй като това явление е ново, все по-отчетливо се забелязва липсата на добре подготвени организатори на събития и водачи на велосипедни групи. Почти липсват също маркирани маршрути, както и информация, за възможностите за каране на велосипеди сред природата, в крайградските зони. Основна цел на настоящият проект е създаването на качествено подготвени млади велосипедни водачи и организатори на велосипедни събития, както и увеличаване на възможностите и информацията за велотуризъм около град Варна. За целта ще бъде организирано обучение на участващите в проекта младежи. Част от тяхното обучение ще бъде предварителното проучване, почистването и маркирането на един нов велосипеден маршрут, както и възможността да участват в подготовката и организацията на най-голямото събитие на Велоклуб „Устрем” – „Зелен Маратон 2018”, провеждан в района на Аладжа манастир и ПП „Златни пясъци”. Като допълнение към тези дейности ще бъдат издадени листовки за новия маршрут и ще бъде публикувана информация за него в интернет. Резултатите от проекта ще бъдат маркирането на още един туристически веломаршрут и подготвянето на 20 младежи за велосипедни водачи и организатори на велосипедни събития, 

Като допълнителен резултат целим разширяване и подмладяване на екипа на Велоклуб „Устрем“, както и на останалите велосипедни и туристически организации. За тях проектът е много добро средство за увеличаване на капацитета, чрез привличане и развиване на нови млади кадри.“