Mega Enduro Mountain Hill 2018 се отлага!

Продължителните порои в последните дни направиха големи части от дългото трасе невъзможни за каране и няма как да бъдат възстановени за 1-2 дни.

Най-вероятната нова дата за провеждане на състезанието е 28-29 юли 2018 г., но очакваме до една седмица потвърждение от организатора.

Важно! Заради лошите метеорологични условия Mega Enduro Mountain Hill 2018 се отлага!

Поради влошените метеорологични условия в Балкана, продължителните валежи и невъзможността на места да се преминава по състезателното трасе заради свлачища на няколко места в горите и натрупана кална маса и с оглед безопастността на състезателите, Mega Enduro Mountain Hill 2018 се отлага. Организаторът поднася своите извинения за създалото се неудобство по независещи от него причини!

Реклама