Mercedes-Benz UCI MTB World Cup Fort William 2018 | Видеоклипове, част 1

Както обикновено, повечето отборни видеоклипове се появяват с бързината, с която карат участващите в тях състезатели. Първа част от Форт Уилям, защото вероятно ще има и за втора…

Polygon UR

Giant Factory Off-Road Team

Реклама

Tales of The Mob – Episode 2, Fort William

The Best of the UCI World Cup DHI Fort William 2018 | SHIMANO

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>