Mercedes-Benz UCI MTB World Cup Fort William 2018 | Видеоклипове, част 1

Както обикновено, повечето отборни видеоклипове се появяват с бързината, с която карат участващите в тях състезатели. Първа част от Форт Уилям, защото вероятно ще има и за втора…

Polygon UR

Giant Factory Off-Road Team

Реклама

Tales of The Mob – Episode 2, Fort William

The Best of the UCI World Cup DHI Fort William 2018 | SHIMANO