Спици и бодли 2018 | Видео от Борис Първанов

За да илюстрираме това хубаво събитие с нещо повече от списъка с резултати, ще използваме отново видео на Борис Първанов от състезанието край Казанлък на 12 май.

Реклама