Великденски маратон 2018 – колоездене и бягане | 22 април

Велоклуб Зарaта с подкрепата на Община Стара Загора и ТД „Сърнена гора“ ви кани на състезание по планинско колоездене и бягане „Великденски маратон 2018″. Освен за големите, ще има и състезание за децата.

Какво ново да очаквате?
Тази година, освен колоезденето, ще включим и планинско бягане (допълнително ще качим информация за трасето).
Времеизмерването ще се извършва с електронна чип система с междинни контроли.

For English version see below.

1. Време и място
Състезанието ще се проведе на 22.04.2018 г.
Старт-финалът традиционно ще бъде от поляната на парк Аязмото; до кортовете за бадминтон (GPS координати 42.438189, 25.616084)
Паркинг – 42.437603, 25.614249

2. Програма
Неделя 22.04.2018 г. 
8:30 – 9:50 часа – получаване състезателни номера и записване на място.
10:00 часа – старт и награждаване деца до 14 години.
10:50 часа – техническа конференция.
11:00 часа – старт колоездачи Юноши, Мъже и Жени.
11:10 часа – старт бегачи Юноши, Мъже и Жени.
Награждаване на победителите.

Реклама

3. Възрастови групи

Колоездачи Елит:
Юноши 14-18 г. 
Мъже 19-34 г. 
Мъже 35-44 г. 
Ветерани 45+ г.
Жени

Колоездачи Хоби: 
Мъже 19-34 г.
Мъже 35-44 г. 
Ветерани 45+ г.
Жени
90+ кг.

Бегачи:
Мъже до 44
Мъже 45-59
Мъже 60+
Жени до 44
Жени 45-59
Жени 60+

За детското състезание:
Деца до 6 г.
Деца 7-9 г.
Момчета 10-12 г.
Момчета 12-14 г.
Момичета 10-12 г.
Момичета 12-14 г.

4. Изисквания към състезателите
Всеки участник е длъжен:
Да участва с изправна екипировка или велосипед, да ползва каска по време на състезанието.
Да има застраховка „Злополука“, валидна за периода на състезанието. Велоклуб Зарата не поема отговорност за застраховането на участниците. Всеки състезател попълва декларация.
Състезателите, които нямат навършени 18 години, представят писмена декларация от родителите си със съгласие за участие в състезанието. Те ще бъдат допускани за участие в групите Деца и Юноши.

5. Класиране и награди
Класирането е индивидуално по възрастови групи. Предвидени са медали и награди за призовите места във всяка категория. За най-бързите състезатели бегач и колоездач по трасе „Елит“ ще има купа. За категория „Деца“ са предвидени медали от 1 до 3 място и изненади.

6. Такса участие и разходи
Деца (всички възрастови групи) – без стартова такса

Юноши, Мъже и Жени – стартовата такса при предварително записване до 18 април включително – 25 лв. (плащането по банков път до 18 април или на място на 22 април). При записване от 19 до 22 април и плащане на място на 22 април – 40 лв.

Банкова сметка:
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG28FINV91501214939366
Първа Инвестиционна Банка АД
СНЦ Велоклуб Зарaта

7. Записване
Може да направите вашето записване онлайн на следния линк: https://goo.gl/forms/mhbFbBRjIr3UdVaL2 или на място в часовете по точка 2.

8. Трасе
За колоездачите Юноши, Мъже и Жени са предвидени 2 варианта на трасето – „Елит“ с обща дължина 32 км с по-голяма трудност и денивелация и „Хоби“ 24 км с по-малко изкачване. Бегачите ще бягат по трасе „Елит“ . Допълнителна информация и тракове на трасетата ще бъдат качени по-късно. Информация за трасетата ще има и на техническата конференция преди старта. 

За детските групи са предвидени 2 трасета в района на зона Старт-Финал

9. Контакти
За допълнителна информация, можете да се свържете с организаторите : тел: +359 898 430 909, +359 878 714 758

https://web.facebook.com/events/1528451363857111/

English version

Veloklub Zarata

with the support of the Municipality of Stara Zagora and TD „Sarnena gora“ invites you to mountain bike race and run “Easter marathon 2018”.

1. Time and Place
The competition will be held on 22.04.2018, the Start-finals will traditionally be at the lawn of the park Ayazmoto

2. Program
Sunday 22.04.2018
8:30 to 9:50 pm – receive racing numbers and registration on place.
10:00 Start children group up to 14 years, award
10:50 – Technical Conference
11:00 start mountain bike race Adolescents, Men and Women
11:10 start mountain run all categories
Awarding of winners.

3. Age groups
Elit trace MTB:
Adolescents 14-18 years
Men 19-35 years
Men 35-45 years
Masters 45+ years
Ladies
90+ кг.

Hobby trace MTB:
Men
Women

Mountain runners:
Men up to 44
Men 45-59
Men 60+
Women up to 44
Women 45-59
Women 60+

Children competition:
Children under 6 years
Children 7-9 years
Boys 10-12 years
Boys 12-14 years
Girls 10-12 years
Girls 12-14 years

4. Requirements to competitors
Each participant must:

To participate with upright equipment or bike, mountain bikers to use a helmet during the race.

To have Accident insurance, valid for the period of the race. Veloklub Zara takes no responsibility for insuring participants.

Competitors under 18 years old must present a declaration by their parents to consent to participate in the race. They will be allowed participants in the group Children and Adolescents.

5. Ranking and Awards
Classification is an individual by age groups. For the fastest racer and runner on track Elite – Cup. For categores Children are provided medals from 1 to third place and surprises.

6. Fee and expenses
The starting fee for advanced registration to April 18 – 25 lev, paied by bank transfer or on registration point on April 22. Late registration April 22 and payment on start – 40 lev

Bank account details
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG28FINV91501214939366
FIRST INVESTMENT BANK

7. Registration
You can make your registration online at the following link:https://goo.gl/forms/o6NHgk6zOAMOV3OC3

or on the start-finish according to the time period In point 2.

8. Route
There are two versions of the track – “Elite” with a total length of 32 km with great difficulty and elevation and Hobby 24 km with less climbing. Additional information and tracks on route will be uploaded later. Information about the routes there will be presented all so in a technical meeting before the start.

9. Contact
For further informati you can contact the organizers: Tel: +359 898 430 909, +359 878 714 758