Страхове

Кратък филм с Брейдън Барет-Хей – това е краткото описание, дадено от авторите на това видео. Простичко е и заглавието, но всичко това като че ли само подсилва ефекта от чудесната кинематография на Брад Шол. Много от клиповете с Dirt Jump не се отличават с особена оригиналност, но този филм разчита не само на страхотните умения на карача, но и на доста добро заснемане и монтаж!

FEARS – a short film featuring Brayden Barrett-Hay

Directed by: Brad Scholl – Brayden Barrett-Hay

Director of Photography: Brad Scholl

Cinematography: Brad Scholl – Tim Hutchison

Aerial: Brandon Hardy

Editing: Brad Scholl

Graphic Design: Lauren Lindberg

Sound Design: Keith White

Music: „Barracuda“ composed by Luke Atencio (licensing via Musicbed)

Additional Footage Provided by: Swatch Rocketair – Munich Mash

Lens Support from Sigma Canada

Special Thanks: Judy Barrett – Matt Lastowski – Jamie Scholl – Bailey Peckford – Brian Hunt – Austin Derksen – Mike Last – Sarah Karwacki

Реклама

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>