Go Pro Awards | Каране в минна галерия с Килиан Брон

Това е едно от онези неща, които мнозина искат да направят, но малцина действително дръзват. А карането извън галерията на рудника изглежда дори по-страшно!

Реклама