Go Pro Awards | Каране в минна галерия с Килиан Брон

Това е едно от онези неща, които мнозина искат да направят, но малцина действително дръзват. А карането извън галерията на рудника изглежда дори по-страшно!

Реклама

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>