Прашна оран със ShapeRideShoot

Момчетата от ShapeRideShoot знаят как да карат и да се забавляват, знаят и как да предизвикват ефект „Уааау“ сред зрителите! С това видео те приветстват и нов карач в редиците на групата – Антоан Буфарт.

Реклама

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>