Как да караме в снега

Когато става дума за Нико Винк, Винсент Пупин и приятели, отговорът може да е само един – бързо! Толкова бързо, че на места изглежда чак нереално…

Реклама