Снимка на месеца – септември 2016 г.

В средата на месеца обикновено обявяваме номинациите за конкурса „Снимка на месеца“, но този път няма да има такива. Причината е, че почти всички снимки, публикувани в галерията на сайта през последните 30 дни, са дело на редакцията, т.е. почти няма фотографии от външни автори. Това пък означава, че в номинациите биха преобладавали наши снимки, допълнени само от 1-2 други, което би лишило конкурса от смисъл. Затова септември 2016 г. ще го броим като нулев месец, а малкото снимки от външни автори, които заслужават номинация, ще бъдат „прехвърлени“ към конкурса за месец октомври, за да не ги лишаваме от шанса да се борят за висока оценка и награда.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>