Брендан Феърклоф и Gstaad-Scott в Лензерхайде

Категорично един от най-разпускащите и приятни отборни видеоклипове от Световната купа в Швейцария!