Obzor Challenge 2015 – 6 септември

На 6 септември велоклуб Born2Bike – Обзор  със съдействието на Кметство Обзор организират спортно събитие със състезателен характер по планинско колоездене в дисциплината Cross Country. Маршрутът е с дължина около 45 км и денивелация 920 м.

Събитието се провежда за втора поредна година, като тази година ще бъде с благотворителна цел, в помощ на децата в неравностойно положение от гр. Обзор.

Очаква се събитието да донесе на участниците много положителни емоции, незабравими моменти, както парични и предметни награди за победителите.

Такса за участие – 20 лв.

Записванeто за събитието става с две имена, възраст, телефон за обратна връзка и размер на фланелка на e-mail: [email protected]

За допълнителна информация: тел. 0898899140, Петър Петров или 0893785005, Георги Марков.


НАРЕДБА

За провеждане на състезание по планинско колоездене

‘’Obzor Challenge 2015’’

ОРГАНИЗАТОРИ

Събитието се организира от велоклуб „Born2Bike“ и подкрепата на кметство Обзор.

Целта на мероприятието е събирането на средства в полза на децата в неравностойно положение от град Обзор!

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Състезанието ще се проведе на 6 септември 2015 г. Старт/Финалът ще бъде на Първомайска Поляна (намира се в северозападния край на Обзор)

08:00 – 10:00 раздаване на стартови пакети и номера.

10:00 – 10:30 пресконференция и запознаване на участниците с трасето и спонсорите

10:30 – СТАРТ

15:00 – НАГРАЖДАВАНЕ

Контролно време за изминаване на трасето – 4:30 часа!!!

ЗАПИСВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Регистрация и получаването на състезателни номера ще се извършва от 18:00 до 20:00 часа на 05.09.2015 и от 8:00 до 10:00 часа на 6.09.2015 г. на определеното за старт място.

При регистрация участниците предоставят и попълват пред организаторите следните документи:

Декларация за информираност и съгласие с условията за участие в състезанието;

Писмено съгласие на родител за участници под 18 години;

За истинността на подадените документи всеки участник носи сам отговорност, а за участниците под 18 години техните родители.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

В състезанието могат да участват мъже, жени и деца при положение, че:

Към датата на провеждане на събитието са в добро физическо и психическо здраве;

Участват с велосипед в добро техническо състояние, като задължително носят каска и ръкавици по време на състезанието;

Опазване на околната среда: Организаторите изискват от състезателите отговорно и ангажирано отношение към опазването на околната среда. Идеята е да се проведе състезание, което да провокира екологосъобразно поведение в природна среда чрез упражняването на неагресивни и щадящи биологичното разнообразие спортове и инициативи. В тази връзка е забранено изхвърлянето на отпадъци от всякакъв вид (гуми, хранителни отпадъци, опаковки, бутилки и т.н.) по протежението на трасето. Изхвърлянето на тези отпадъци е разрешено само и единствено на предвидените за целта места на старт-финала и на подкрепителния пункт. Всяко нарушение на това правило се наказва с отстраняване от участие в състезанието.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Състезанието ще се проведе в следните групи:

Жени – всички възрасти

Мъже:

12 – 17 год.;

18 – 35 год.;

36 – 49 год.;

50+

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

Класиралите се на първите пет места от всяка категория ще получат предметни награди. За всяка група са предвидени купа и медали, както и грамоти за всеки участник в събитието.