Отвъд видимото

Обичате ли да гледате падания? Какъвто и да е отговорът, те са част от карането, която често остава невидима. Или както се изразява авторът на следващия български видеоклип: „нежната“ страна на планинското колоездене.