Югозападна Витоша в началото на май 2013

В района над с. Чуйпетльово по празниците в началото на май 2013 г.