Тасу-сария 2006

Фотографи: Ангелина Колчагова, Владимир Гачев, Владимир Саралиев, Галина Стефанова, Диана Петакова, Любомир Ботушаров, Маринела Маринова, Петя Петкова, Росен Василев, Сибина Ефтенова, Светльо Захариев

Бел.ред. Извинявам се на всички фотографи, че са споменати така накуп, но отбелязването на всеки поотделно за всяка снимка би отнело твърде много време предвид големината на галерията.

Не беше лесно да избера най-доброто измежду стотиците снимки. Макар подборът да е чисто субективен, постарах се да постигна максимално разнообразие от гледни точки.

За да не стане галерията прекалено голяма, някои снимки са обединени в колажи на различни теми с по-големи размери. Към много от снимките има и текст с кратко обяснение/описание, така че в някои отношения галерията е допълнение към статията „Тасу-сария 2006“. Този текст обаче се вижда само при отваряне на голямата снимка, така че не си спеставяйте нищо!

Реклама