Сютка – 5 години по-късно

Разказ в снимки от изкачването на вр. Сютка по повод 5-годишнината на сдружение „Байкария“.

Реклама