Перпендикулярна вселена 14

Асфалт, пътеки и язовири.

Села, крепости и баири.

Сладоледи, джанки и бири.

И жега, много жега в центъра на Вселената, който тази година бе Кърджали.

Реклама