Купа „Узана“ 2010

Няколко снимки от проведеното на 11 юли състезание в местността Узана над Габрово.

Реклама