Източнородопска Байкария 2005

Фотографи: Байкария (Борето, Васко и Краси), Боян Ваклев, Вернер, Диди и Галка, Дона Цветкова, Любомир Ботушаров, Петя Петкова, SasBG

Повече за това невероятно каране можете да научите от тази статия.

Реклама