Велорали „DRAG – Черни връх“ 2009

Снимки от шестото издание на витошкото състезание, което се проведе на 24 октомври 2009 г.

Реклама