Братската могила

Пак на 18 септември в Пловдив, покрай демонстрациите по траял, няколко младежи решиха да се заиграят по самия паметник. Беше интересно, меко казано!

Реклама