Ботев връх – октомври 2010 г.

Едно изкачване на старопланинския първенец, организирано от КК „Исполин“ – Габрово.

Реклама