Боснек

Един топъл януарски следобед край с. Боснек, по пътя за с. Чуйпетльово

Фотографи: Любомир Ботушаров и PtD
Колоездачи: Shady™ (с червена блуза), Alien (със сива блуза) и Marshall (с черна блуза)

Реклама