Беласица и Огражден – май 2011 г.

Снимки от едно тридневно скитане по пътеките и пътищата в югозападния край на България.

Реклама