Чибаовци - Искрец - Бучин проход - Чибаовци

Изходна точка: с. Чибаовци
Дължина: 40,15 км; денивелация: 700 м


Разстояние (км)

GPS координати

Скица на мястото

Описание

1 0,00

N42 56.079
E23 14.414
Застанете с гръб към паметника и нулирайте километражите. Точно срещу вас, отвъд главната улица на селото, тръгва черен път надолу. Помете по него. (На скицата пътят надолу е в посока Костинброд/София, а пътят нагоре е през селото.)
2 0,15 Пътят завива наляво. Отдясно идва друг и се слива с вашия.
3 0,35 Наляво се отклонява черен път, пропуснете го.
4 1,00 Надясно има черен път към няколко къщи, пропуснете го.
5 2,95 Надясно се отклонява черен път, пропуснете го.
6 4,43 Още един черен път надясно към една махала- пропуснете го.
7 4,59 Черен път надясно - пропуснете го.
8 5,90 Наляво и нагоре има черен път - продължете направо.
9 6,07 Отляво идва черен път и се слива с вашия - продължете направо.
10 6,92 - 6,96

N42 58.070
E23 16.095
Достигате една висока махала/вилна зона на с. Свидня, наречена Преслап - един път идва отгоре и отляво, друг продължава наляво към група къщи. Вие карайте направо - оттук започва и спускането, така че ако носите защитна екипировка, това е мястото да я сложите.
11 8,00 Пътят се раздвоява - карайте наляво.
12 8,15 Пътят се разтроява, после отново ще се събере, но най-добре минете по десния ръкав.
13 8,67 Отляво идва черен път - продължете надясно и надолу.
14 9,02

N42 57.915
E23 17.110
Точно на една от стръмните отсечки, когато вече сте достигнали първите горни къщи на Свидня, има отклонение надясно, по което трябва да поемете. (Ако го пропуснете в бързината, не е фатално - ще излезете в близост до гробищата на селото и оттам ще трябва да се спуснете по асфалт до пътя за Искрец, докато с това отклонение удължавате спускането по черни пътища).
15 9,12 Надясно има черен път, пропуснете го.
16 9,48 Пътят се раздвоява - продължете направо, надолу и леко вдясно.
17 9,77 Пресичате друг черен път, който наляво се раздвоява. Вие карайте направо.
18 10,06 Надясно има черен път, пропуснете го.
19 10,39 Излизате на главната улица в с. Свидня (тя е и път, водещ към Чибаовци). Продължете наляво и надолу.
20 10,68

N42 58.157
E23 17.727
Достигате пътя Своге - Искрец. Тук трябва да продължите наляво към с. Искрец.
21 15,15

N42 59.217
E23 15.118
Минавате през центъра на с. Искрец. Следвайте основното шосе през селото.
22 25,40

N42 58.523
E23 08.287
Достигате Бучин проход. Продължете по главния път наляво. Следва още малко изкачване. След това има по-равни части и дори леко спускане. Преминавате през махала с предимно изоставени къщи от двете страни на шосето, която се казва Въртоп.
23 27,90

N42 57.614
E23 09.301
Точно след тази махала внимавайте, защото трябва да напуснете шосето. На мястото, където трябва да го направите, има асфалтиран път надясно и два черни пътя наляво, от отсрещната страна на шосето. Пресечете внимателно и поемете по левия от тях - той е по-равен и тръгва в обратна посока.
24 28,95 - 29,00

N42 58.089
E23 09.736
Това е единственото проблемно място занавигация в маршрута. Надясно по склона тръгват няколко черни пътя между храстите - едни са по-ясни, други не, но проблемът е, че липсва основен път. Поемете по втория път надясно, който е достатъчно ясен. (Не трябва да се качвате твърде високо по хълма, а да го подсечете отляво).
25 29,13 След стотина метра би трябвало да видите път вдясно и да се включите в него.
26 29,20 След още толкова пресичате друг черен път и направо продължава по-хубав и ясен път.
27 29,44

N42 57.997
E23 09.932
Излизате на друг черен път, продължете по него направо. Тук приключва сложният участък за ориентиране. Ако разполагате с GPS апарат и предходните скици не са ви помогнали, трябва да се стремите да достигнете координатите в лявото поле.
28 29,66 Пътят се раздвоява - карайте по дясната част.
29 30,10 Достигате махала, която отново носи името Въртоп. Тя се състои само от няколко къщи. Пред една от тях пътят се разделя - тръгнете по лявата част, която се изкачва стръмно по поляната покрай двора на къщата.
30 30,36 Веднага след като подминете къщата, вдясно има едва забележим черен път - пропуснете го и продължете нагоре и направо.
31 30,70 Пътят се раздвоява - продължете надясно и нагоре.
32 30,82 Отново разклон и отново сте надясно.
33 31,56 Отдясно идва черен път - продължете направо.
34 31,60 Още един път отдясно - пак сте направо.
35 31,75 Отляво идва черен път - вливате се в него и продължавате надясно и нагоре. Вече сте близо до с. Дреново.
36 32,15 Заобикаляте хълма и достигате първите постройки. Пътят се разделя - карайте надясно.
37 32,22 Излизате на черен път (улица) - продължете по нея наляво към площада на село Дреново.
38 32,35

N42 57.061
E23 10.938
Достигате центъра на Дреново. Оттук трябва да продължите нагоре по черен път (улица) между къщите в дясната част на площада (спрямо точката, от която идвате вие).
39 32,55 Наляво има черен път между къщите - пропуснете го и продължете направо.
40 32,75 Още един черен път наляво - пропуснете и него.
41 32,90 Пътят се разделя, лявата част е по-лоша, продължете надясно. Следва спускане.
42 33,42 Отляво идва друг черен път - продължете направо.
43 33,72 Наляво се отклонява черен път - продължете направо.
44 34,13 Отляво идва черен път - карайте направо.
45 34,32 Т-образно кръстовище - продължете по пътя надясно.
46 34,50 - 34,60

N42 56.118
E23 11.397
Излизате на шосето към с. Чибаовци. Продължете по него наляво. Ще минете през село Дръмша и ще достигнете Чибаовци.
47 40,15

N42 56.079
E23 14.414
Достигате центъра на Чибаовци.