Локорско и Кремиковци

Изходна точка: с. Локорско
Дължина: 23,65 км; Денивелация: 570 м


Разстояние (км)

GPS координати

Скица на мястото

Описание

1 0,00

N42 47.680
E23 26.875
Застанете на площада в Локорско с лице към административната сграда (с кооперативния магазин) и тръгнете по тротоара вдясно от нея към автобусната спирка.
20,00 - 0,07

N42 47.680
E23 26.875
Минете покрай спирката и продължете по улицата, която продължава леко вдясно.
30,20 Т-образно кръстовище - карайте наляво.
40,25 Отляво идва друга улица - продължете направо.
50,40 Наляво има още една улица - пак сте направо.
60,53 Излизате при някакви стопански сгради - продължете по черния път наляво и нагоре.
70,75 - 0,78 Пътят се разделя, пропуснете десния и продължете направо и нагоре.
81,08 - 1,18 Достигате кръстовище на много пътища. Повечето от тях продължават наляво и нагоре. Вие следвайте основния път надясно, който е и по-равен.
91,90 Наляво и надясно се отклоняват по един черен път, вие карайте направо.
102,33 Пресичате черен път, продължете направо.
112,82 Пресичате още един черен път, пак сте направо.
124,00 Излизате на друг черен път - продължете по него надясно.
134,18 Излизате на асфалтов път, идващ от Кремиковци - продължете по него направо и надолу.
144,80 Т-образно кръстовище - карайте наляво. 
154,90 Достигате кръстопът със задънена улица напред. Продължете надясно.
165,01 Улицата завива надясно.
175,08 Продължете по улицата наляво.
185,28 Излизате на главната улица в кв. Кремиковци. Продължете по нея наляво и нагоре. След последните къщи тя продължава като тесен асфалтиран път до манастира.
197,55
Достигате Кремиковския манастир (вляво от вас). Продължете направо по черния път покрай оградата на санаториума. 
208,22 Надясно и нагоре се отклонява пряк изровен черен път, следвайте главния път наляво.
218,90 - 9,12 Прекият път идва отдясно и пресича поляната, за да се съедини след това с вашия. Надясно се отклонява и друг черен път - пропуснете го.
2211,32 Пресичате черен път, продължете нагоре по главния път с лек завой надясно.
2311,53 Нагоре вдясно тръгва стръмен пряк път, вие следвайте основния път наляво.
2411,75 Пътят завива надясно, наляво се отклонява пряка пътека.
2511,79 Наляво и нагоре тръгва пряк път, вие карайте направо.
2611,85 Пресичате черен път, продължете направо.
2711,94 Надясно се отклонява широка моторджийска пътека - пропуснете я и продължете по черния път наляво и нагоре.
2812,05 Отляво идва прекия път, продължете надясно и нагоре.
2912,12 - 12,32

N42 49.154
E23 30.552
Достигате ловната хижа "Стрелец" (вляво, спуснете се до нея по черен път). Понякога стопаните отсъстват, но това не пречи да починете и похапнете на масата пред входа. След това излезте отново на главния път и продължете по него покрай поляната с бунгалата вдясно от вас. Започва приятно бързо спускане.
3013,63 Надясно и нагоре се отклонява черен път - ако го видите, пропуснете го.
3113,79 Достигате разклон. Спуснете се стръмно наляво към кръстопът на няколко пътища и моторджийски пътеки.
3213,90

N42 49.526
E23 30.746
Надясно има черен път надолу и моторджийска пътека нагоре по хълма. Наляво се спуска друг черен път (само за сведение - той е доста разнообразен и слиза в Кремиковци, може да послужи за кратък маршрут). Вие продължете направо и леко вляво по билния черен път.
3314,04 - 14,07 Отдясно идва моторджийска пътека и продължава по хълма наляво. Следвайте черния път.
3414,45 Надясно има моторжийска пътека. Следвайте пътя с лек завой наляво.
3515,15 Отдясно идва моторджийска пътека, продължете направо по пътя.
3616,00 Наляво има моторджийска пътека, следвайте пътя направо.
3716,92 Пътят се раздвоява. Надясно е прекият вариант, вие минете по лявата част.
3816,97 Достигате Т-образно кръстовище. Продължете надясно.
3917,25 В началото на широка поляна пътят се раздвоява и след това отново се събира. За маршрута избрах дясната част. След поляната може да видите още 1-2 разклонения (моторджийски пътеки) - следвайте основния черен път. Скоро той започва да се спуска стръмно.
4017,95

N42 49.797
E23 28.717
Излизате на широк черен път, идващ от Локорско. Тръгнете по него наляво и надолу.
(Внимание! Ако на този разклон продължите надясно, можете да достигнете друга пътека, слизаща в Локорско, която е доста интересна и технична в долната си част и е описана в маршрута "Локорско". В него това кръстовище е описано като т. 5 в таблицата.)
4118,65 Наляво се отклонява черен път, вие следвайте главния надясно.
4219,86 Пътят се раздвоява и след това пак се събира. Лявата част обикновено е по-хубава.
4320,65

N42 48.853
E23 27.867
Пътят продължава направо покрай гората, а леко вдясно между дърветата започва моторджийска пътека. Тръгнете по нея и карайте внимателно, защото е доста бърза, а има немалко изненади - коловози,изровени участъци, дори малки скокчета.
4422,30 Пътеката се влива в черен път, който идва отляво.
4522,47 Излизате при изоставен заслон или нещо подобно. Продължете направо покрай реката.
4622,60 Пресичате реката и излизате на черен път от другата й страна. Продължете по него надолу.
4723,35 Излизате на малък площад. В края му завийте по улицата наляво през моста и продължете по нея.
4823,65
Излизате на централния площад в Локорско.