Панорамен ХС маршрут в Пирин от Банско

Изходна точка: Начална станция на кабинката, гр. Банско
Дължина:
32.5 км Денивелация: 940 м

Разстояние (км)

Скица на мястото

Описание

1

0.00

Застанете на площадчето пред начална станция на кабинковия лифт, срещу касите. Нулирайте километража. Тръгнете напред и веднага вляво между станцията и ски гардероба. Излизате на ски-пътя и продължавате по него с леко изкачване. След 1 км пресичате черен път, продължете напред по ски-пътя.

2

1.70-1.80

При стълб №90 напускате ски-пътя наляво и с леко изкачване след 100 м излизате на асфалтовия път за Чалин Валог. Продължете наляво по асфалта към моста.

3

2.00

Излизате на пътя от Банско за Шилигарника. Завийте надясно и нагоре. Изкачване 1 км по асфалта.

4

3.00

Напускате основния път и продължавате направо и нагоре по алеята към станцията на Министерски съвет. След 250 м стигате хотел и самата станция отляво. Има чешма с пейки и маси сред боровете. Продължете напред.

5

3.50

Мрежа от пътеки. Следвайте основния черен път, който прави ляв завой нагоре почти на 90 градуса. Продължете изкачването по черния път и го следвайте. Появява се маркировка от сини точки на бял фон.

6

4.60

Черният път продължава с десен завой. Вляво надолу тръгва пътека за Банско. Пропуснете я. Засега следвайте маркировката.

7

5.45

Излизате на слънчева поляна. Вляво през тревата се вижда пътека. Пропуснете я.

8

7.95

Синята маркировка води вляво към една яростна пътека, която излиза при т.19 от маршрута. Оставете я за друг път и продължете изкачването напред.

9

9.20

Достигате до открито място. Черният път продължава напред, но скоро свършва в гората. Тръгнете вляво по много стръмна и изровена пътека нагоре в коритото на сухо дере. Пътеката започва от три еднакви бора. Следват 600 м бутане.

10

9.85

Излизате на широка поляна. Пътят е нагоре и леко вдясно покрай самотен висок бор. Изкачването продължава още 2 км. Следвайте само черния път.

11

12.40

Отдясно се влива горски път. Пропуснете го. Оттук надолу идват 6.5 км приятно спускане по основния черен път.

12

13.95

Отляво се забелязва горски път. Пропуснете го и продължете надолу с десен завой. След 1 км с остър ляв завой преминавате през поток. Спускането продължава.

13

19.00

Излизате на пътя Добринище – х. "Гоце Делчев". Продължете наляво и надолу по асфалта.

14

19.55

След кратко спускане достигате нещо като паркинг. 200 м по-надолу е заведението „Рибарника”, където има чешма и може да хапнете вкусна пъстърва. Напускате асфалта с ляв завой по ясен черен път. Следвайте го без отклонения.

15

20.60

Пропуснете пътеката вдясно. След 350 м стигате поляна с прекрасен изглед към Рила и Родопите. Започва спускане. 1 км по-надолу пресичате поток. Следвайте ясния черен път.

16

23.35

Т-образно кръстовище. Пътят се раздвоява, продължете наляво и нагоре. Предстои ви средно трудно изкачване 1.5 км. Забелязвате интригуваща горска пътека надолу, пропуснете я, тя скоро свършва до една поляна.

17

24.55

На широк стръмен S-образен завой пресичате черен път. Продължете нагоре.

18

24.90

Важно кръстовище. Пътят продължава с широк ляв завой. Излизате от него вдясно и след 50 м пак вдясно на следващия разклон. Влизате в рядка борова горичка. Скоро пътеката става доста стръмна надолу. На места е каменисто и има останали дънери от борчетата. Спускайте внимателно.

19

25.90

Излизате на широка поляна. Отгоре вляво се включва яростната пътека от т.8. Спускането продължава през потоци и каменист терен.

20

27.00

Достигате лобното място на първия български партизанин - Иван Козарев. Следвайте основния път с остър ляв завой. 1 км по-надолу виждате езеро и включване на черен път отдясно.

21

28.65

Основният път завива надясно. Продължете напред към бетонна постройка, нещо като овчи заслон.

22

30.25

Пътят се раздвоява. Продължете вдясно през потока. Вече се виждат първите къщи.

23

30.75

Минавате покрай каменна ограда с дъски отгоре. Приблизително по средата на оградата хванете пътя наляво. След 200 м излизате на здрав камионен черен път.

24

30.95

Пресичате камионния път и веднага вдясно покрай дървена паянтова ограда влизате в Банско. Оттук държите само направо по ул. „Ст. Стамболов”.

25

32.45

Близо до центъра свивате леко вляво и продължавате по ул. „Отец Паисий”. Излизате на моста на р. Глазне, между х-л "Бъндерица" и х-л "Мура". Това е краят на маршрута.