Палещото слънце

Изходна точка: с.Пасарел, централния площад
Вариант 1: Дължина:
23,73км. Денивелация: 550м.

Вариант 2: Дължина: 23,86км. Денивелация: 650м.

Разсто-яние (км)
Скица на мястото
Описание
1 0,00
Застанете в северния край на площада, с гръб към главната улица, по която се идва откъм Самоковско шосе. Тръгнете по дясната улица нагоре, посока С-СИ. Тя води към черквата, ако трябва, помолете някой да ви упъти.
2 0,17
Изкачвате се стръмно нагоре покрай черквата.
3 0,50
Раклон - дръжте пътя вляво.
4 0,79
Наляво се отклонява път с червена маркировка за вр.Половрак. Вие продължете направо.
5 1,08
Пътят се раздвоява, после пак се събира в едно. Дръжте лявата част.
6 1,19
Наляво се отклонява черен път, пропуснете го.
7 1,29
Отляво идва черен път, пропуснете го.
8 1,84
Пътят се разтроява, карайте най-вдясно, където е най-утъпкан.
9 2,60
Наляво има черен път, пропуснете го.
10 3,63
Пътят прави завой надясно, при което наляво и направо се отклоняват два по-малки черни пътя - пропуснете ги.
11 3,76 - 3,81
Пресичате черен път, карайте направо.
12 4,49
Наляво се отклонява черен път, карайте направо.
13 4,68
Надясно има черен път, пропуснете го.
14 5,67
Пътят завива надясно, наляво има друг, пропуснете го.
15 5,79
Надясно има черен път, пропуснете го.
16 5,95
Пътят се разделя, след това отново ще се събере. Крарайте по левия ръкав.
17 6,25
Наляво има черен път, който води до вр.Попов дял - най-високата точка в Лозенска планина. Вие продължете направо. Скоро отдясно ще дойде десният ръкав на пътя.
18 6,92 - 6,97
След стръмно изкачване дотук пътят прави широк завой надясно. Наляво се отбива дърварски път, пропуснете го.
19 7,14
Излизате на Русамски ливади. Надясно и нагоре в тревата се отклонява черен път, пропуснете го и следвайте главния път.
20 7,55
Още един черен път надясно, пропуснете го, но запомнете мястото, защото именно по него ще продължите после, ако изберете Вариант 2 на маршрута.
21 7,68
Наляво се отклонява затревен път, пропуснете го.
22 8,04
Надясно има черен път през поляната, пропуснете го.
23 8,14
Наляво в тревата има занемарен черен път, пропуснете го.
24 8,25
Затревен път надясно, пропуснете го.
25 8,34
Пътят се разделя Т-образно, карайте наляво.
26 8,50 - 8,55
Отляво идва занемареният черен път, който се отклони преди малко. Пак наляво тръгват и два коловоза в тревата. Вие карайте по основния път леко надясно.
27 9,12
Пътят прави остър завой наляво, вдясно се отклонява друг път. Има и табела към с.Габра, накъдето е вашият път.
28 9,48
Пътят се разделя, карайте по лявата част.
29 9,57
Наляво има черен път, пропуснете го и продължете направо.
30 9,64
Наляво има черен път, пропуснете го и карайте направо по основния.
31 9,91
Отляво и отдясно идват черни пътища, продължавайте направо.
32 10,72
Пътят се разделя, после пак ще се събере в едно. Следвайте левия ръкав.
33 10,96
Пътят завива наляво, направо има друг, пропуснете го.
34 11,13
Наляво има черен път, пропуснете го. Скоро ще излезете до мина "Чукурово".
35 11,59
Наляво има път, който навлиза в мината. Вие продължете надясно и нагоре.
36 11,66
Пътят се разделя, вие сте надясно и нагоре.
37 11,78
Отляво и отдясно има черни пътища, карайте направо.
38 12,15
Пресичате лош черен път, продължете направо.
39 12,21
Кръстопът - карайте по черния път надясно.
40 12,40
Надясно се отклонява черен път, вие карайте направо.
41 12,77
Излизате на познатия черен път, по който дойдохте. Крарайте по него в обратна посока.
Вариант 1
42 23,73
Върнете се изцяло по обратния път (надявам се, че сте го запомнили добре), чак до Пасарел.
Вариант 2
42 17,99
Върнете се по обратния път до местността Русамски ливади и тръгнете по черния път, който се изкачва по тях (същият като при 7,55км, на връщане той се пада вляво).
43 18,31
Отдясно идва друг черен път и се съединява с вашия. Продължете нагоре.
44 18,80
Вляво има нещо като черен път, доста занемарен. Пропуснете го.
45 19,15
Наляво и надясно има черни пътища, карайте направо.
46 19,48
надясно има черен път, пропуснете го.
47 19,91
Пътят се раздвоява. Вляво има нещо като ловджийски заслон. Карайте надясно в посока на близкото възвишение. Като се изкачите горе, започва спускането.
48 20,66
Отдясно идва черен път, продължете направо и леко наляво.
49 20,73
Наляво тръгва черен път, пропуснете го.
50 20,87
Пресичате затревен черен път, продължете направо и надолу по обширните поляни.
51 21,53
Пътят се разделя, следвайте лявата част.
52 21,93
Наляво тръгва черен път, пропуснете го.
53 22,12
Надясно има слабо забележима пътека, пропуснете я и карайте по пътя. Спускането продължава, пътят става по-изровен.
54 22,94
Пътят се разделя на няколко части, следвайте тази, която завива надясно на 180 градуса.
55 23,47
Излизате на друг черен път, продължете по него, влизате в селото.
56 23,64
Вече карате по улиците на Пасарел. Т-образно кръстовище, карайте надясно.
57 23,77
Минавате по мост над реката, след това вляво.
58 23,86
Стигате площада на селото.