Ярлово

Изходна точка: с.Ярлово, централния площад
Дължина:
20,95км. Денивелация: 500м.

Разсто-яние (км)
Скица на мястото
Описание
1 0,00
Застанете пред магазина в западния край на площада и нулирайте километражите. Тръгнете надолу по правата улица в посока Ю-ЮИ. Карайте все по нея.
2 0,50
Достигате поредния кръстопът, тук сте по улицата надясно. Вижда се мост.
3 0,65
Минавате по моста над реката. Продължете наляво по улицата след моста.
4 0,80
Улицата продължава надясно. Вие карайте направо по черен път покрай коритото на реката.
5 1,00
Кръстопът. Вляво има мост. Продължете направо покрай оградата на селскостопанския двор. Предполагам, че преди това е било ТКЗС-то.
6 1,37
Продължавате да заобикаляте селскостопанския двор.
7 1,47
Има път надясно, вие продължете направо покрай коритото на реката и електрическите стълбове. На места към полето се отклоняват невзрачни пътища - пропускайте ги.
8 2,22
Път наляво през реката, пропуснете го.
9 2,26
Път надясно, пропуснете го.
10 3,53
Тук пътят извива в югоизточна посока, вие трябва да тръгнете надясно (запад) по друг път, който слиза в една долчинка (има голяма локва, но не е страшно да се мине през нея) и след това започва да се изкачва леко през полето.
11 3,96
Първо идва полски път отляво, после по-ясният път продължава направо и леко вдясно (посока селото), а вие трябва да се отклоните по затревен път наляво, изкачващ се по склона.
12 4,50
Идеален кръстопът, продължете наляво.
13 4,65
Надясно тръгва път в тревата, пропуснете го.
14 5,62
Основният път завива наляво, но вие продължете направо по затревения и по-слабо забележим път.
15 5,85
Достигате постройка, пътят завива надясно покрай нея и започва да се изкачва стръмно по склона.
16 6,55
Излизате на широк чакълиран черен път, идващ откъм селото. Карайте по него нагоре. Следвайте го и пропускайте черните пътища, отклоняващи се от него (има такива предимно надясно).
17 8,00
Достигате Букапреслапския проход. Надясно има черен път с червена маркировка - част от международния туристически маршрут Е4. Тръгнете по него.
18 8,10
Отдясно идва черен път, карайте направо и нагоре.
19 8,87
Пътят се разделя, маркировка липсва, следвайте левия ръкав.
20 10,55 - 10,60
Излизате на друг черен път - продължете надясно.
21 10,85
Наляво има черен път, пропуснете го.
22 10,95
Достигате самотна къща, това са Орлекови кошари. Продължете по пътя вдясно от постройката.
23 11,54
Срещате път отляво - продължете надясно и стръмно нагоре.
24 12,44
Пътят се разделя - карайте по десния ръкав, който е по-стръмен. Това е един от последните баири.
25 13,15 - 13,23
Вляво от вас идва черен път, който се съединява с вашия.
26 13,65
Разклон, дръжте най-левия път, по който ще излезете на асфалта вляво от вас.
27 13,81
Излизатена асфалтиран път - тръгнете по него надясно и надолу, следвайки маркировката.
28 14,05
Пътят прави завой, трябва да се отклоните по черния път наляво, има и маркировка. Следва стръмен участък.
29 14,30
Отляво идва раздвоен черен път - продължете направо по основния път, който скоро тръгва леко надолу.
30 16,27
Сложно кръстовище с много пътища. Тук е премката между Ярлово и Чуйпетльово. Наляво има общо три пътя - първият е към Чуйпетльво, вторият води до мястото за почивка, а третият е за Черни връх. Вашият път е надясно и надолу. Ако се отбиете към мястото за почивка, свалете километражите, за да не си объркате сметките и после ги сложете отнво на разклона. Следва спускане!
31 17,65
Излизате на друг черен път, продължете надясно и надолу. Предстои най-бързата част от спускането. Внимавайте, защото има и изненади, а също и чакъл в долната част.
32 18,69
Пътят се раздвоява, но в бързината може и да не збележите това. Така или иначе, направо сте.
33 19,01
Излизате на черен път покрай реката, продължете по него към селото.
34 19,75
Вляво има нещо като бент. След него пътят се разделя, виждат се и първите къщи на селото. Оттук вече няма значение как точно ще се приберете до площада, но ако държите да следвате маршрута, продължете направо, от дясната страна на реката.
35 20,38
Излизате на асфалтирана улица.
36 20,51
Минавате по мост над реката. Продължете по улицата надясно и надолу.
37 20,95
Стигате до площада на с.Ярлово.