Германския манастир

Изходна точка: с. Герман, разклона към Германския манастир Дължина: 17,57 км Денивелация: 500 м 

 

Разсто-яние (км) Скица на мястото Описание на мястото
1 0,00
След като сте намерили разклона за Германския манастир и сте нулирали километражите си, тръгнете по пътя. Той е с минимален наклон нагоре.
2 1,68 - 1,71
Стигате широк завой, минаващ над напоителен канал, при който има по два пътя наляво и надясно. Вие карайте по асфалтовия път нагоре, след малко той става значително по-стръмен. Пропускайте отбивките.
3 4,04
Стигате края на асфалта. Надясно и нагоре продължава широк бетонен път, карайте по него. Оттук вече се вижда манастира.
4 4,17
Стигате Германския манастир. Продължете по бетоновия път нагоре. (Ако почивате в манастира, или оставете колелата отвън, или свалете километражите, за да не объркате сметките) :)
5 4,47
Надясно и наляво има черни пътища. Карайте направо по бетона.
6 4,75
Наляво се отклонява черен път нагоре. Пропуснете го и продължете по бетонирания.
7 5,17
Има черни пътища надясно и надолу и наляво и нагоре. Следвайте бетонения път.
8 5,62
Надясно и надолу има широк черен път. Вие карайте наляво и нагоре по бетона.
9 5,99
Излизате на широка поляна, тук често има пикници. Надясно има асфалтиран път, пропуснете го и следвайте бетонения. Скоро той става черен път (бил е бетонен, но вече не е).
10 6,31
Наляво и надясно има по един черен път, пропуснете ги.
11 6,75
Надясно има тясна пътека. Трудно се забелязва началото й, има купчина камъни за ориентир. Продължете по черния път нагоре.
12 6,85
Наляво има черен път, пропуснете го.
13 7,15
Пресичате черен път, карайте направо.
14 7,60
Наляво се отклонява слабо забележим черен път, пропуснете го.
15 7,89
Надясно и надолу има черен път, пропуснете го и карайте наляво и нагоре.
16 8,06
Още един слабо забележим черен път тръгва наляво, карайте надясно по големия път.
17 9,47
Стигате изоставена постройка, била е военно поделение. Надясно има черен път, наляво също. Вие карайте направо по бетонения път, който тук е запазен и хубав.
18 9,82
Стигате още по-голяма постройка, същинското поделение. И тя е изоставена и разграбена. Преди нея има черен път наляво и надолу, тръгнете по него. Ще стигнете още една постройка, тя прилича на къща. Това е бил офицерския дом.
19 10,02
Като подминете офицерския дом, ще стигнете до разклон, при който има и чешма. Това е Бачул чешма. Тръгнете по левия път надолу - хубав е, но крие и изненади.
20 11,34
Отляво идва черен път, който едва ли ще забежите. Ако го мернете, пропуснете го.
21 11,50
Стигате разклон - има два ясни пътя и нещо като дере/пътека. Карайте по пътя наляво и надолу. Скоро той става много каменист, с едър пързалящ чакъл и много изровени места. Карайте с повишено внимание.
22 11,86
След края на каменистия участък има черен път надясно. Пропуснете го (ако изобщо го забележите в бързината).
23 12,66
Отдясно идва черен път. Едва ли ще го забележите. Пропуснете го.
24 12,70
Пътят се разклонява. Карайте наляво.
25 13,07
Излизате отново при края на асфалтовия път за Германския манастир. Тръгнете отново по бетонения път нагоре.
26 13,20
Минете покрай манастира и продължете нагоре. Спокойно, няма да правите втора обиколка :)
27 13,50
Стигате познато кръстовище. Този път се спуснете по пътя надясно, той е бърз и върви по поляна с овощни дръвчета.
28 13,83
Стигате малко езерце. Има няколко слабо забележими черни пътища и два по-ясни. Единият е надясно и надолу - карайте по него. Скоро той се раздвоява - минете по обиколната му част наляво, по-хубава е.
29 14,31
Стигате няколко вилички. Карайте наляво и надолу между тях по стръмна и разбита асфалтова уличка. (Скоро няма да е асфалтова :)
30 14,60
Излизате на голям черен път. Тръгнете по него наляво.
31 14,66
Отклонете се надясно през поляните по хубав черен път.
32 15,09
Отляво, откъм група вили идва друг черен път и се съединава с вашия. Карайте надолу, двата коловоза са гладки почти като асфалт.
33 15,82
Стигате шосето за манастира. Продължете по него към началото на маршрута.
34 17,57
Стигате изходната точка, където и краят на маршрута.

 

Бонуси:

1. При 5,17км можете да свиете по черния път надясно и надолу. Спускането ще ви отведе в Герман.

2. При 5,62км, ако тръгнете по черния път надясно и надолу, ще се спуснете до Герман по хубави черни пътища, минаващи през вилната зона. Има и едно кратко изкачване. Черните пътища между вилите са много, най-добре е да следвате по-големите и използвани от тях.

3. 6,75км - това е най-хубавият бонус. Той ще бъде описан някой друг път в отделен маршрут с друго изкачване. Тръгнете по тясната пътека надясно и се пригответе за екшън. Първоначално пътеката е леко виеща се, на места вълнообразна. След това постепенно се разширява, като след една поляна става като алея. Редуват се бързи с технични участъци - вторите са предимно изровени места със стърчащи камъни, по които също не се кара бавно. На едно място пресичате черен път и продължавате надолу в същия дух. В крайна сметка излизате на паркинга при стената на ез. Панчарево.