Железница-Кокалянския манастир-Дяволският мост

Изходна точка: площада на с.Железница, последната спирка на автобус №98 Дължина: 11,14км. Денивелация: 410м. Натоварване: Техничност: /

 

Разсто-яние (км) Скица на мястото Описание на мястото
1 0,00
На площада в Железница има чешма. Застанете при чешмата с гръб към нея и нулирайте километражите си. Тръгнете по улицата, която е надясно от вас.
2 0,03
Петте кьошета (но не софийските). Тръгнете нагоре по втората улица наляво.
3 0,22
Т-образно кръстовище - тръгнете по улицата наляво и надолу.
4 0,45 - 0,48
Карайте все направо и надолу, тези две улици на картинката може дори да не ги забележите.
5 0,78
Улицата прави остър завой наляво - отклонете се от него надясно по черен път. Той слиза до едно поточе, пресича го и продължава стръмно нагоре, по-скоро като пътека.
6 0,98
Тръгнете нагоре по песъклив черен път, скоро той става затревен.
7 1,16
Пътят се раздвоява, вие сте наляво. Следват предимно нанагорни участъци.
8 1,84
Надясно има път/пътека към близките ниви, но вие продължете по черния път надолу. Скоро той се превръща в тясна пътечка, това е първото спускане.
9 2,63
Пътеката излиза при р. Егуля, при минералните извори. Минете по дървеното мостче и тръгнете наляво покрай реката и изворите - има пътека, която първо е надолу, а после е нагоре.
10 2,97
Пътеката излиза на широк черен път - същинска горска магистрала. Тръгнете по този път надясно и нагоре, в началото е стръмен, после наклонът става по-лек.
11 5,37
Стигате до малко езеро. Продължете наляво и нагоре по големия черен път.
12 5,47
Т-образно кръстовище - вие сте надясно. Има и табела към манастира. Наклонът нагоре вече е минимален.
13 5,68
Отдясно идва черен път, пропуснете го.
14 5,79
Стигате кошари. Пътят продължава надясно.
15 6,46
Оттук започва спускането по бързия черен път. Ако носите екипировка, сложете си я. Има и упътваща табела към манастира. При 7,44км е Кръстатия дъб.
16 8,10
Пътят се раздвоява - тръгнете наляво.
17 8,66
Тук е много важно! Стигате до малка виличка и още два двора около нея. Точно между оградата на виличката и съседния двор тръгва пътеката за манастира, която тук е обрасла с трева и не си личи. Има и табела, но не е четлива. Пътеката влиза в гората и става ясна.
18 9,49
Стигате до Кокалянския манастир, при чешмата. Покрай оградата му има черен път - по него наляво и надолу. От портата на манастира отново е пътека.
19 10,94
Пътеката се съединява с друга пътека и продължава надясно и надолу.
20 11,14
Стигате Дяволския мост.