Победните спускания във втория кръг от СК за 2020 г. в Марибор